Nyheter

Skärper kraven mot korruption

Till sommaren inför Sveriges Byggindustrier en uppförandekod kopplad till medlemskriterierna som gör det lättare att utesluta ett företag som inte sköter sig.

– Vi menar att allt man gör självklart ska vara lagligt, men vi är noga med att man även alltid ska agera lämpligt, säger Peter Löfgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier.

Etikfrågor har aldrig varit hetare och mer diskuterade än de är nu. På Sveriges Byggindustrier ser man allvarligt på korruption och andra oegentligheter.

– Vi gör mycket i vårt förebyggande arbete och ambitionen är att göra ännu mer, säger Peter Löfgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier.

Ett exempel på en aktuell åtgärd är de strängare medlemskraven som byggstämman antagit. En uppförandekod ingår efter den 1 juni 2014 i förbundets kriterier för medlemskap.

– En anmälan mot ett företag prövas av en kommitté och kan leda till en varning eller erinran. Avsteg från att agera i enlighet med uppförandekoden kan också leda till uteslutning ur BI. Vi menar att allt man gör självklart ska vara lagligt, men vi är noga med att man även alltid ska agera lämpligt.

Enligt Peter Löfgren bedrivs ett omfattande etikarbete på flera plan. Ledarskap är ett viktigt område.

– Chefer har ett stort ansvar att informera i sin organisation, sprida en god affärsetik och snabbt vidta tydliga åtgärder om avsteg uppdagas, menar Peter Löfgren.

Även utbildning prioriteras.

– Huvudmålet är ju inte att fälla, utan att utbilda människor så att de inte råkar ut för situationer som gör att de fattar fel beslut, säger Peter Löfgren.

 

FAKTA

Så här jobbar Sveriges Byggindustrier förebyggande mot etiska oegentligheter:

Uppförandekod. Den 1 juni 2014 kopplas en uppförandekod till medlemskriterierna.Avsteg från eller underlåtelse att agera i enlighet med uppförandekoden kan utgöra grund för uteslutning ur BI. 

Utbildning. Alla medlemsföretag erbjuds en kostnadsfri utbildning där man belyser olika praktikfall.

Interaktiv utbildning.Införs till sommaren.

Etikcoach. Medlemmar kan vända sig till coachen för att få råd och ventilera frågeställningar.

Visselblåsar-funktion. Vem som helst kan göra en anmälan mot ett företag eller en person som misstänks för oegentligheter.