Nyheter

Skarpt läge för återbruk

Foto: Getty Images

Efter några års testande har Centrum för cirkulärt byggande sparkat i gång sin nya webbplattform för återbrukat byggmaterial. Redan nu finns tusentals produkter på marknadsplatsen. 

– Vi har bara haft den uppe i någon vecka så det är väldigt färskt, säger Carina Loh Lindholm, projektledare på Centrum för cirkulärt byggande.


Centrum för cirkulärt byggande eller CCBuild är ett utvecklingsprojekt som pågått sedan 2015 inom Vinnovas program för utmaningsdriven innovation . I CCBuild ingår en samverkansarena för kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte samt en digital plattform med stöd för återbruk i praktiken. Där ligger marknadsplatsen för återbrukat byggmaterial.

– Vi har haft prototypversioner uppe sedan våren 2019 men nu är det i den nya formen. Vi är mitt uppe i en uppdatering av hela vår digitala plattform så just nu är det både nytt och gammalt på webbsidan. Det kommer bli en helt annan helhet om ett par veckor. Men vi har smugit i gång marknadsplatsen lite före den övriga webbsidan, säger Carina Loh Lindholm.

Det finns redan över 40 000 produkter till salu på marknadsplatsen. Det är lite missvisande eftersom det egentligen handlar om produktenheter. Vilket innebär att det kan vara per styck av en vara eller exempelvis antalet kvadratmeter med tegel. Marknadsplatsen är uppdelad i en intern och en extern del. I den interna delen kan en aktör välja att visa sina produkter enbart till sina samarbetspartners eller den egna organisationen. I den externa delen vänder man sig mot andra kunder.

– Vitsen med marknadsplatsen är att stötta så att man verkligen kan genomföra återbruk i praktiken. Vi gör det också möjligt att synliggöra produkter som kommer bli tillgängliga vid en ombyggnation eller rivning längre fram i tiden.

Tanken är att man ska publicera sina produkter på marknadsplatsen i ett så tidigt skede som möjligt. Den som ska genomföra en rivning om ett halvår kan underlätta planeringen för eventuella kunder som vill använda produkterna i ett kommande projekt. Därmed minskar man även behovet av mellanlager. Tidsaspekten är en av de stora utmaningarna för att återbruket av byggmaterial ska kunna ske i en större omfattning. Ett annat hinder på vägen är utbudet.

– Idag är det fortfarande ett väldigt litet utbud av återbrukbara produkter. Vi behöver samla fler aktörer och få till lite mer storskalighet och större flöden. Ska det bli någon vits med återbruk kan man inte hålla på och jaga enstaka dörrar här och där. Det måste upp i större volymer. Många måste börja jobba på lite annorlunda sätt. Det finns en utbredd vilja bland branschens olika aktörer så möjligheterna att lyckas är stora.

Centrum för cirkulärt byggande står för marknadsplatsen men har inte några egna lager eller transportmöjligheter.

– Vi har några samarbetspartner som har lager men det finns en stor efterfrågan på fler möjligheter att kunna hyra pallplatser för en kortare period men också att man ska kunna lämna byggmaterial till någon som tar emot och administrerar försäljningen. Vi behöver även fler tjänsteaktörer som erbjuder tjänster inom cirkulärt byggande och återbruk. Det sankas exempelvis demonteringsfirmor. Det är något som behöver komma plats.

Man måste inte återanvända in absurdum. Det är inte lönt att ge sig i kast med svåra produkttyperna med höga krav på hållfasthet eller teknisk prestanda men det måste finnas ett återbruksvärde för nästa användare. När man gör en inventering är det främst produkter med en hög kvalité som man ska sikta in sig på, enligt Carina Loh Lindholm.

– Ha alltid med dig tanken kring återanvändbarhet i alla typer av byggprojekt så kommer vi nå de större flöden som vi siktar på. Nu handlar det om att sätta fart och jobba i praktiken med cirkulärt byggande. Det finns enklare puckar att börja med. Så häng med på tåget. Det är återbruk som är grejen, säger hon.