Nyheter

Skärpta straff för mutor vid MOS

En byggchef vid Peabs projekt Mall of Scandinavia har fått skärpt fängelsestraff. Arkivbild: Susanne Bengtsson.

Hovrätten har skärpt straffet för den byggchef som tog emot ett sponsringsavtal för en segelbåt till ett värde av två miljoner kronor. Han döms till fängelse i 1 år och 9 månader.

Även en underentreprenör får skärpt straff för grovt givande av muta.

Den före detta byggchefen arbetade vid Peabs projekt Mall of Scandinavia, MOS. Under 2012 skrev han kontrakt med en underentreprenör, som Peab inte hade ramavtal med. I gengäld åtog sig entreprenören att gå in som huvudsponsor i ett segelbåtsprojekt, som drevs av byggchefen.

Svea Hovrätt delar inte tingsrättens slutsats att underentreprenören erhöll uppdraget på egna meriter. Däremot tyder mycket på att byggchefen medverkade till att företaget skulle få entreprenaden för att byggchefens segelbåtsbolag i utbyte skulle få sponsringsavtalet och därmed kunna förvärva en tävlingsbåt.

I tingsrätten dömdes byggchefen till ett och ett halvt års fängelse för grovt mutbrott och grovt tagande av muta.

Svea Hovrätt skärper straffet och dömer honom till fängelse i 1 år och 9 månader. Rätten bestämmer det belopp som byggchefen ska betala till staten såsom förverkat värde av utbyte av brott till 800 000 kronor.

Hovrätten skriver i sin dom, som meddelades i slutet av juli: ”Brotten ska bedömas som grova med hänsyn till att gärningen avsett betydande värde samt då gärningarna varit planlagda och innefattat missbruk av en särskilt ansvarsfull ställning.”

Även underentreprenören får skärpt straff. Hovrätten ändrar tingsrättens dom och rubricerar brottet som grovt givande av muta. Enligt domen var företagets avtal med Peab så omfattande att företaget drog sig ur andra åtaganden.

Påföljden bestäms till villkorlig dom i förening med dagsböter 180 å 150 kronor, mer än vad tingsrätten utdömde. Den företagsbot entreprenören ska utge bestäms till 2 000 000 kronor.

Den före detta byggchefen på Peab döms även för tagande av muta gällande ett penninglån till en tomt samt ett penningbidrag till ett pojkfotbollslag. Här handlar det om ytterligare en underentreprenör som fått sponsra byggchefens privata åtaganden för att komma åt lukrativa kontrakt i MOS.Företagaren har tidigare dömts av hovrätten till dagsböter och företagsbot om 50 000 kronor.