Nyheter

Skellefteå kommun överklagar dom

Kulturhuset med den höga hotelldelen. Bild: White Arkitekter

Skellefteå kommun väljer nu att överklaga förvaltningsrättens dom angående hotelldelen i kulturhuset.
Förvaltningsrätten underkände det kommunala bolaget Skellefteå industrihus investering i delen av kulturhuset som är hotell. 
– Det är också viktigt att komma ihåg att förvaltningsrättens dom bygger på yttrande som lämnades in före sommaren. Det vill säga innan det blev klart med en hotelloperatör samt en fastighetsägare som köper hela kulturhuset inklusive hotelldelen, säger Lorents Burman (S), kommunalråd Skellefteå kommun, i ett pressmeddelande. 

I april kom rättens första delbeslut. I delbeslutet avslog förvaltningsrätten kravet från vissa klagande om att fullmäktiges godkännande av investering inte fick verkställas.

I förvaltningsrättens slutdom i oktober upphäver de kommunfullmäktiges beslut att godkänna investeringen i hotellet. Det beror på att domstolen anser att utredningen om behov av hotellrum inte var tillräcklig och att kommunen inte i tillräcklig omfattning visat att privata aktörer kan bygga hotellet.

Kommunen delar inte förvaltningsrättens bedömning. De skriver att det har genomförts analyser och undersökningar av den framtida hotellkapaciteten när kulturhuset ska stå klart. En av Sveriges mest framstående experter har använts.
Dessutom var ambitionen att skapa ett unikt koncept och då ett kulturhus är en komplex byggnad arrangerades en internationell arkitekttävling tillsammans med branschorganisationen Sveriges Arkitekter. Juryn utsåg det vinnande förslaget år 2016. Det vinnande förslaget ligger till grund för projektering och byggande av kulturhus och hotell. Det blev då tydligt att kommunen och dess bolag behöver uppföra byggnaden från start.

Skellefteå kommun vill också förtydliga att förvaltningsrättens dom inte har fått laga kraft. Det innebär att Industrihusbolaget har kommunfullmäktiges godkännande att investera i hotellbygget. Kommunen överklagar nu till högre instans med hjälp av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Alla, även kommuner, har rätt att överklaga domar och beslut om man tycker att något är felaktigt. Det är den rättsordning som gäller för det svenska rättssystemet.

– Det är också viktigt att komma ihåg att förvaltningsrättens dom bygger på yttrande som lämnades in före sommaren. Det vill säga innan det blev klart med en hotelloperatör som ska driva hotellet samt en fastighetsägare som köper hela kulturhuset inklusive hotelldelen för drygt 1 miljard kronor, vilket innebär att kommunen får täckning för hela sin investering, säger Lorents Burman (S), kommunalråd Skellefteå kommun, i ett pressmeddelande. 

Skellefteå expanderar och utvecklas. Efterfrågan på bostäder och tomter är stor, liksom en snabbt ökande efterfrågan på handel, restauranger och service. Som en följd av detta byggs det mer i Skellefteå nu än det gjorts på 20 år.

– Kulturhuset bidrar till att göra hela kommunen attraktivare som plats att bo och jobba i. Kulturhuset är viktigt för fler växande företag, nya etableringar och får en tillväxtskapande roll för att handel och besöksnäring ska kunna växa sig starkare, säger Lorents Burman.