Almedalen

Skenande byggkostnader diskuterades i Almedalen

Ted Matsson, vd på Archus, Sigrid Månsson Wikander, på Skanska och Victoria Lidfeldt på Arcona på Archus scen. Foto: Henrik Ekberg

Byggkostnaderna ökar stadigt, men vem betalar för de skenande priserna? Den frågan ställdes i Archus Arena där bolagets vd Ted Mattsson diskuterade saken med Victoria Lidfeldt, inköpschef på Arcona och Sigrid Månsson Wikander, marknadschef Hus Stockholm Nord, Skanska.

Ett krig i Europa som driver upp materialpriserna, högre hållbarhetskrav och en öppen global marknad där många av våra inhemska råvaror exporteras och därför också blir dyrare för svenska aktörer. Det är några orsaker till de allt högre byggkostnader, enligt panelen.

Effektivisera fastigheterna

Ted Mattsson gör jämförelser med både mobiltelefoner och bilar som prismässigt har legat ganska stabilt i många år, trots att funktionerna hela tiden blir bättre.

– Utvecklingen av byggnader har inte varit densamma som med bilar och mobiltelefoner, trots detta blir byggnaderna dyrare. Här finns det saker vi bör bli bättre på. Till exempel samverkan, i alla led.

– När jag träffar kunder och branschkollegor så lyfts gärna utnyttjandet av våra fastigheter, hur vi kan effektivisera ytorna bättre. Jag tror det finns mycket vi kan göra för att göra produkten bättre, säger Sigrid Månsson Wikander.

Dyrt för beställaren

Ted Matsson lyfter även det faktum att beställaren många gånger får betala för mer material än vad projektet kräver.

– Entreprenören returnera det överblivna materialet till grossisten och får en kreditfaktura som inte beställaren får se. Gör vi det där gång på gång i varje projekt så blir det ganska mycket pengar. När jag pratar med företag så berättar de att det inte går att vinna LOU-upphandlingar med de timpriser som krävs för att ha kostnadstäckning, utan man får dumpa timpriserna och i stället ta hem pengarna på materialsidan. De här branschbedrägerierna är nödvändiga för att de här entreprenörerna ska överleva. Och det är hela branschen som är ansvariga för det.

Victoria Lidfeldt berättar att entreprenörerna som kommer till Arcona vill ha mer betalat i dag, på grund av allt dyrare material. Dock är det svårt att få underlag för ökningarna.

– När vi vill ha verifikat och underlag för prisökningen så får vi inte det. De vill inte berätta detta. Jag fick till och med skriva under ett sekretessavtal för att få reda på priserna hos en entreprenör.   

En stabilisering att vänta

Något positivt med de ökande kostnaderna är att återbruket måste öka, påpekar Ted Matsson. Victoria Lidfeldt berättar att man på Arcona är tvungna att använda återbrukat material på grund av materialbristen.

Frågan är när prisutvecklingen kommer att stabiliseras och när det blir möjligt att förutse leveranstider?

– Jag tycker jag ser en liten mattning nu, men vi är fortfarande på en extremt hög nivå. Armeringspriserna steg 100 procent mellan mars och april. Det kommer att ta lång tid att komma ner på de nivåer vi borde vara på, säger Victoria Lidfeldt.

– Vi på Skanska ser att det kommer att stabilisera sig mycket högre än vad vi är vana vid, och det måste vi vara förberedda på, säger Sigrid Månsson Wikander.

Ted Mattsson:

– Men det gäller också att planera våra byggen för långa tidsperspektiv så att de lever längre än vad som kanske var tänkt från början.