Nyheter

Skeppsliknande höghus nytt landmärke i Sollentuna

Vy från Turebergsleden. Bild: Yellon Arkitekter

Nu är markanvisningstävlingen för det nya kvarteret i gamla mässområdet i Sollentuna avgjord. Det vinnande förslaget, i form av ett skeppsliknande höghus, kommer från AB Borätt och Seniorgården AB,och har utformats av Yellon.

Våren 2017 påbörjades rivningen av det som en gång var ett av Sveriges största mässcentrum. Områdets detaljplan har ändrats i syfte att utveckla området till en levande stadsdel med bostäder och lokaler för handel och service.

Nu är markanvisningstävlingen för ett helt nytt kvarter i centrala Sollentuna avgjord. Det vinnande bidraget kommer från AB Borätt och Seniorgården AB. Med ett skeppsliknande höghus som landmärke innebär förslaget omkring 200 nya bostadsrätter varav en fjärdedel blir seniorboenden.

Platsens historia och kontext blev utgångspunkten i Yellons gestaltning och konceptualisering av kvarteret. Tidigare fanns en farled i Sollentuna, för skepp från Saltsjön till Uppsala.
Juryns motivering för det vinnande bidraget lyder: Förslaget har visat en mycket tilltalande inlevelse i platsen, dess behov och möjligheter. En genomgång av förslaget blir en berättelse om variation, upptäckarglädje och viljan att skapa en attraktiv plats för både boende och andra som vistas i och i närheten av kvarteret.

– Det är mycket glädjande att vårt arbete med utveckling av det gamla mässområdet nu tar nästa steg. Förslaget från AB Borätt och Seniorgården AB håller mycket hög klass och tillför spännande kvaliteter till Sollentuna. Dessa centrala delar av kommunen står inför sin största make-over på många år, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, i ett pressmeddelande.

Det vinnande förslaget innebär omkring 200 nya bostadsrätter i området var av en fjärdedel av dessa planeras bli seniorboenden.

– Höghuset kommer att bli ett arkitektoniskt intressant landmärke i kommunen. Redan nu märker vi att det finns ett stort intresse för att bo i detta område, säger Birgitta Seeman, VD på AB Borätt och Seniorgården AB.

AB Borätt och Seniorgården AB erbjuds nu att teckna markanvisningsavtal i enlighet med inlämnat tävlingsförslag. Markanvisningsavtalet ska sedan godkännas av Sollentunas kommunfullmäktige, vilket beräknas ske innan sommaren 2018. Byggstart beräknas kunna ske tidigast år 2020 och inflyttning tidigast år 2023.