Nyheter

SKL upphandlar nya förskolor

Foto: Getty Images

Det behöver byggas cirka 600 nya förskolor de kommande fem åren. För att snabba upp processen påbörjar SKL nu en ramavtalsupphandling av förskolebyggnader.  


– Förutom att helt nya förskolor behövs så behöver även många befintliga förskolor ersättas. Dels finns det många tillfälliga modulbyggnader, dels finns det många äldre förskolor från 60- och 70-talet som är dyra att rusta till dagens myndighetskrav för  pedagogisk verksamhet. Det kan vara mer ekonomiskt försvarbart att ersätta en äldre utsliten byggnad med en ny, säger Gunilla Glasare, direktör på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Trycket efter fler förskolor är stort ute i landets kommuner. Därför gör SKL och SKL:s dotterbolag SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) en gemensam upphandling av förskolebyggnader.

Att själv svara för projektering och upphandling av förskolebyggnader kräver både resurser och specialkompetens. Därför tar SKI fram ett färdigt ramavtal som uppfyller alla krav, exempelvis för energi, ventilation och akustik. 

Syftet med en ramavtalsupphandling är att snabbare gå att få fram kostnadseffektiva byggnadslösningar för permanent bruk där barnens behov står i centrum. Lösningarna ska leva upp till pedagogiska krav och ge en trygg miljö som lockar till lek. Det ska även vara möjligt att köpa till färdigställande av utemiljön. 

– Nu bjuds leverantörer in till en hearing den 12:e september för att ge input och idéer till arbetet med upphandlingen. Vi uppmanar byggare och andra aktörer att ta chansen att påverka vår upphandling av förskolebyggnader, säger Rickard Andersson.

Ramavtal beräknas finnas på plats under fjärde kvartalet 2019.