Nyheter

Skogens bindemedel testas i asfalt

Flera initiativ minskar utsläppen från asfalt. Foto: Peab Asfalt

Vägar och asfaltsplaner tillhör några av de största infrastrukturprojekten och historiskt sett har de orsakat stora utsläpp av koldioxid. Men ny teknik har bidragit till att halvera klimatavtrycket. Nu gör man första försöket i Sverige med bindemedel från skogen.

Många känner till att betong och stål är de stora miljöbovarna när det gäller bygg- och anläggningsprojekt. Historiskt sett har även asfalt hamnat högt i listan över material med stor klimatpåverkan. Sedan några år tillbaka pågår ett intensivt arbete för att minska utsläppen för betong och stål och det gäller även asfalt.

– Det är en spännande bransch som gör stora framsteg. Peab Asfalt har sedan 2015 jobbat strategiskt med att få in ett varumärke som vi kallar för ECO-Asfalt. Den bygger på att vi använder en bioolja i våra asfaltsverk istället för eldningsolja. Det har gjort att vi har kunnat halvera våra klimatutsläpp. Branschen i övrigt har tagit steg i samma riktning. Uppskattningsvis mer än hälften av alla asfaltsverk i Sverige har konverterats till någon form av biobränsle, säger Mats Wendel som är innovationsstrateg på Peab Asfalt.

Råvaran till asfalten består av råolja som transporteras i Peabs fall med tankbåt till två raffinaderier i Sverige. Där förädlas den till ett bindemedel, även kallar bitumen. Bitumen transporteras sedan till asfaltsverket och blandas därefter med sten i olika storlekar. Stenmaterialet kan vara kallt och blött och för att det ska fungera ihop med bitumen behöver det torka och hettas upp. Dessutom tillsätter man returasfalt som måste värmas upp igen för att blandas med den nya asfalten. Där har man två stora värmekällor som orsakar utsläpp. Tidigare användes fossila bränslen men Peab Asfalt har bytt till nästan 100 procent bioolja som dessutom är en restprodukt.

–Vi har uppnått över en halvering i våra klimatutsläpp genom att byta bränsle i asfaltsverken. Det är en jätteminskning. Har du en halvering kan du lägga dubbelt såg mycket väg utan att öka klimatpåverkan. Så mycket sparar vi på att byta bränslet. Vi har gjort det här storskaligt och mer än 95 procent av all asfalt som vi producerar har den här biooljan som bränsle i processen, fortsätter han.

De stora kunderna i asfaltsprojekten är Trafikverket, kommuner och privata aktörer som anlägger asfaltsplaner. Inledningsvis var intresset för ECO-Asfalten svalt från kundernas sida. Men med tiden har attityden förändrats.

– Vi gick före kunderna. Vi trodde att de ville ha ett mer klimatvänligt alternativ. Idag har attityderna förändrats men det har inte varit helt naturligt under hela resan. Trafikverket styr över sina projekt och de har börjat ställa krav och vaknat i frågan. Det är positivt. Men det är fortfarande bara en liten del av kommunerna som ställer krav på att det ska vara klimatanpassad asfalt. Det finns några få kommuner gått före men det kunde vara fler.

Blir det dyrare med den klimatanpassade asfalten eller varför tvekar man?

– Vi har klarat att vara konkurrenskraftiga även om det kräver en hel del investeringar. I många av investeringarna har vi fått hjälp av Klimatklivet. Det har hela branschen fått och det är väldigt positivt. Men priset på bränsle varierar både fossila och biobränsle. Ibland kan det vare billigare med fossila bränslen.

Det finns möjligheter för branschen att spara ännu mer på utsläppen genom att öka mängden returasfalt. Det sänker kostnaden för de vanliga råvarorna att återvinna asfalt men hanteringen i processen kräver investeringar. Det finns också tekniska utmaningar som man måste ta hänsyn till.

– Vi jobbar vidare och tittar på nästa halvering av utsläppen. Det finns möjligheter att minska bindemedlets klimatpåverkan genom att spä ut bitumen med bioprodukter. Vi kan använda alla tillgänglig returasfalt som finns. Asfalt borde aldrig gå till spillo. Det ska alltid återanvändas. De finns andra åtgärder vi kan se över i hela processen. Fordon kan gå på alternativa bränslen. Utrustningar kan bli elektrifierade. Omställningen pågår i allra högsta grad.

Peab Asfalt har som ett steg i utvecklingen gjort ett av de första försöken i Sverige att lägga asfalt med lignin på en trafikerad vägsträcka i Sundsvall. Skanska har gjort liknande tester i Dalarna. Lignin är träets naturliga bindemedel och när det delvis ersätter det oljebaserade bitumen uppnås både miljömässiga och tekniska fördelar.

Lignin är det ämne som håller samman fibrerna i trä. Det hoppas man ska kunna ersätta en del av det bitumen som idag används som bindemedel i asfalt. Företaget ingår sedan två år i ett EU-finansierat forskningsprojekt, REWOFUEL, där elva företag från åtta länder samverkar för att utveckla nya biobaserade produkter av restprodukter från skogsbruk, bland annat biobränsle till flyg.

Peab Asfalt har genomfört ett stort antal laboratorieförsök med lignin från projektpartnern SEKAB i Örnsköldsvik som visar på positiva resultat och är nu redo att ta nästa steg.

– Att vi nu får möjlighet att utföra fullskaleförsök är viktigt för att utvärdera om de fördelar vi ser i labbförsöken även uppnås i verkligheten. Förutom ligninets miljömässiga fördelar räknar vi också en positiv klimateffekt av att biomassa binds in i asfalten. De tekniska fördelar vi förväntar oss med lignin är främst bättre beständighet och ökat motstånd mot belastningsskador, säger Peab Asfalts innovationsstrateg Mats Wendel.