Priser

Skola vinner ROT-priset 2022

Viktor Rydbergs skola i Fisksätra vinner ROT-priset.
Viktor Rydbergs skola i Fisksätra vinner ROT-priset. Foto: Stockholms Byggmästareförening

Viktor Rydbergs skola i Fisksätra, Nacka, har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2022. ”Den uttjänta och slitna skolbyggnaden har likt en fågel Fenix återuppstått till sin forna 70-talsglans men med dagsljus, interiör och materialval anpassade för dagens och morgondagens undervisningsbehov”, skriver juryn.

Den tidigare nedlagda skolan i Fisksätra har fått nytt liv och kan nu åter fylla en viktig funktion i lokalsamhället. Genom att bevara den ursprungliga byggnadens kvaliteter och tillföra naturmaterial av hög kvalitet har man skapat en trygg, ljus och ändamålsenlig miljö som håller över tid och är anpassad för den pedagogik som bedrivs i dag. Ytterligare ytor har tillförts och skolan har fått en ny karaktäristisk entré som hämtat inspiration från kunskapens träd.

De byggnadstekniska utmaningarna har framför allt bestått i grundplattan som fick rivas och där efter återställas, de utökade kraven på ventilation och kyla, håltagningar i fasaden för större fönsterpartier samt att säkerställa ljudklass A i rumsakustik.

Hösten 2021 öppnade skolan igen för upp till 540 elever i årskurserna F–9.

Juryns motivering: ”Skolan som garant för att en stadsdel är attraktiv över tiden kan inte underskattas när man stadsutvecklar. Om skolan är tillräckligt bra så finns en av de grundläggande anledningarna till att man bor på en plats, stannar kvar, gör boendekarriär i eller rent av söker sig till området. När alla goda krafter sam verkar skapas goda föredömen. I fallet Viktor Rydbergs skola Fisksätra finns en kommun som insett möjligheterna med att släppa stafettpinnen vidare till nya krafter. Här finns en fastighetsägare med insikten om skolans vikt för stadsdelens utveckling, en skicklig arkitekt med goda relationer med en driftig och erkänt duktig skolentreprenör samt en erfaren byggare. I en tid när återbruk är av största vikt sticker ett sånt här projekt ut på ett glädjande sätt. Med mottot »det bästa huset är det som aldrig rivs.…« har den uttjänta och slitna skolbyggnaden likt en fågel Fenix återuppstått till sin forna 70-talsglans men nu med dagsljus, interiör och materialval anpassade för dagens och morgondagens undervisningsbehov. Med ett uttryck och en interiör som både är inspirerande, lekfull och uppiggande. Här finns nya skärmtak som symboliserar kunskapens träd och nya dagsljusinsläpp utformade likt ljusbrunnar. Här kommer små barn kunna formas till insiktsfulla människor under många år framåt.”

FAKTA:

Viktor Rydbergs skola, Fisksätra:

Byggherre/fastighetsägare: Stena fastigheter
Byggentreprenör: Serneke
Arkitekt: Sandellsandberg arkitekter

Juryn för ROT-priset 2022:

  • Stefan Attefall, ordförande
  • Jan Wejdmark, Newsec
  • Anders Larsson, Thetis AB
  • Göran Ekeroth, Strategisk arkitektur och vinnare av ROT-priset 2021

Om ROT-priset: ROT-priset instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990 och är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggnation i Stockholm. Priset ges till det projekt där beställare, arkitekt och byggentreprenör bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter.