Nyheter

Skolor för miljarder

Foto: Getty Images

I dagarna har landets skolor ringt in till hösttermin. Skolverksamhet är en viktig marknad för många byggföretag. De senaste 12 månaderna har det byggstartats skolprojekt för närmare 18 miljarder, enligt en ny rapport från Byggfakta. Västra Götaland är den region som sticker ut mest positivt.

Skolbyggandet utgör en stor andel av det totala byggandet i landet. Räknar man projekt med en byggkostnad på 1–500 Mkr står kategorin skolor/förskolor för cirka 9,4 procent av alla byggstartade projekt de senaste 12 månaderna. Det är bara kategorierna byggande av flerbostadshus och anläggning som är större.

Byggstartade flerbostadshus har en total byggkostnad på cirka 74 miljarder kronor de senaste 12 månaderna (projekt upp till 500 Mkr), och motsvarande summa för anläggning är cirka 32 miljarder.

Bland storstadslänen är det i Västra Götaland som byggstartsvolymen (nybyggnad inkl rot) har ökat, medan byggstarterna minskat i både Stockholm och Skåne. Exkluderar man rot och bara räknar nybyggnad så redovisar Västra Götaland en ännu större ökning.

– Västra Götaland är hett. Regionen sticker ut positivt och ligger i nivå med Stockholms volymer när det gäller byggstarter av skolor, och är inte långt efter när det gäller projekteringsstarter, säger Peter Åhs, marknadschef på Byggfakta, som tagit fram rapporten ”Skolbyggandet i Sverige”.

Även om det byggstartats många skolprojekt (nybyggnad inkl rot) så har nybyggandet av skolor minskat med – 4,6 procent det senaste året. Exkluderar man rot och bara ser till nybyggnad så ligger minskningen på 10,1 procent.

Peter Åhs förklarar minskningen med att lokala nedgångar påverkar totalen i statistiken.

– Minskningen i byggstarterna av skolor och förskolor finns främst bakom det faktum att nybyggnationen har minskat i Skåne och rot-projekten har minskat i Stockholm. Exkluderar vi Stockholm och Skåne så får resten av landet ett byggstartsindex på + 8,4 procent de senaste 12 månaderna. Men även med både Stockholm och Skåne inräknat kommer vi från relativt höga nivåer föregående 12-månadersperiod, så jämfört med byggstarterna augusti 2017 – juli 2018 så har byggstarterna ökat med 3 procent det senaste året.

– Tittar vi närmare på nybyggnation av skolor och förskolor är det Skåne som drar ner byggstartsindex. Exkluderar vi Skåne får resten av landet ett byggstartsindex på –1,5 procent istället för –10,1 procent.

Då det gäller statistik för projekteringsstarterna av skolor visar också den på en nedgång. Men här är det just nu stor osäkerhet för statistiken i Stockholm som drar ner siffrorna.

– Detta beror på att information från den största byggherren av skolor i Stockholm, SISAB, tyvärr släpar efter då det gäller tidiga projektplaner. Det är något vi följer upp noga och projekteringsstatistiken för Stockholm kommer därför att öka, frågan är bara hur mycket. Vi återkommer med en uppdaterad statistik specifikt för Stockholm, säger Peter Åhs, och fortsätter:

– Och om vi tidigare konstaterat att byggstarterna har dragits ner av Skåne ska vi väl vara rättvisa och lyfta fram att det är ett län där projekteringarna ser ut att öka mest. Det indikerar att det framåt kan bli fart igen på byggstarterna av skolor och förskolor i Skåne.

Något annat som rapporten pekar på är förhållandet mellan skolor och förskolor. Projekteringarna, både för nybyggnation och rot, har minskat när det gäller förskolor men ökat nästan lika mycket när det gäller skolor.

KÄLLA:
  • Byggfakta har tagit fram en specialrapport om skolbyggandet i Sverige som innehåller fakta om projekteringsstarter och byggstarter,  analyser samt rankinglistor över de mest aktiva byggentreprenörerna och arkitekterna inom kategorin förskolor- skolor.
  • Rapporten kan beställas kostnadsfritt genom att skriva ”skolstart” i ämnesraden och mejla till: [email protected]