Nyheter

Skruvad målarutmaning på hög nivå

James Cozens avlägsnar gammal färg med nålhammare och bristle blaster. Foto: Jon Enström

Just nu pågår målningsarbeten på 190 meter höga Turning Torso.
Det är Klätterservice Öresund AB som anlitats av HSB för att utföra jobbet.
– En utmaning för oss är just att huset svänger, säger Karl-Anton Drotth, arbetsledare.


Turning Torso sträcker sig 190,4 meter över havet. Den arkitektoniska konstruktionen består av nio delar som tillsammans vrider sig en kvarts varv från botten till toppen. Ramverket, som ser ut till att hålla delarna på plats, har 20 knutpunkter. Det är vid dessa knutpunkter i balksystemet som reparbetarna utför sitt målningsarbete.

Klätterservice utförde under 2017 en inspektion av dessa delar av konstruktionen och fastslog tillsammans med HSB, som äger Turning Torso, att underhållsmålning var aktuell.

Klätterservice har varit på plats sedan juni. Efter en uppstartsperiod då de bland annat jobbade med avspärrningar började de måla under juni månad. Fyra eller fem hantverkare är på plats dagligen.

Stålet avfettas och hetvattenspolas, lös färg slipas bort och ytan rengörs igen efter en ytprofilsmätning. Det är viktigt att ytan, efter förbehandling, målas med grundfärg direkt. Efter varje strykning kontrolleras färgens skikttjocklek och arbetet fortgår till det att önskad skikttjocklek är uppnådd. I de sista momenten målas ytan med täckfärg i flera lager.

– Vi slipar i omgångar och arbetar med flera knutpunkter samtidigt för att undvika att arbetet står stilla.

Det är många faktorer som måste stämma överens för att måleriarbetet ska kunna utföras. Temperaturen är förstås avgörande, liksom regn och vind.

För att kunna måla med den två-komponentsfärg som är föreskriven krävs det bra förhållanden. Efter slipning mäts stålytans struktur och vid målning mäter reparbetarna salthalt, luftfuktighet, luftens och stålets temperatur och räknar ut daggpunkten som avgör om arbetet kan utföras. Alla mätvärden måste ligga inom uppsatta gränsvärden och allting dokumenteras.

– Det har varit varmt, vi har haft 34 grader som mest. Dessutom har vi overaller och ansiktsmasker på oss. Vi har försökt att välja skuggsidan och ser till att dricka ordentligt med vatten,säger Karl-Anton Drotth.

Att jobba på Turning Torso är speciellt, säger han och menar att det är en kvalitetsstämpel för Klätterservice att få ett sådant avancerat uppdrag.

– En utmaning för oss är just att huset svänger. Det gör att vi måste tänka till vart vi hamnar 50 meter längre ner. Men det är också ett roligt uppdrag, det är inte alla som får hänga på den här byggnaden.

Arbetet kommer att fortgå under sommarmånaderna och avslutas i augusti/september för att troligen fortsätta med en ny etapp under 2019.


Fakta: Turning Torso

 

  • Stod klart för inflyttning 1 november 2005.
  • Är nordens högsta skyskrapa.
  • Ägs av HSB.
  • Byggt i nio kuber som skruvar sig 90 grader. Formen bygger på en skulptur av arkitekten Santiago Calatrava som dock bara har sju kuber, inspirerad av människans sju nackkotor.
  • Huset är 190,4 meter och 54 våningar högt. De båda nedersta kuberna är kontor, varav de sex nederst våningarna är HSB Malmös kontor.
  • Våning 14–52 innehåller totalt 148 hyreslägenheter. Det är mellan en och fem lägenheter på varje våning.
Källa: HSB