Nyheter

Skyddar känslig vägg <br></br> mot graffiti

Både graffiti och skyddsfilmer mot sprayfärgen skadar känsliga väggar. Men en miljövänlig lösning är på väg.

Färgerna som graffitimålarna sprayar på känsliga husväggar tränger långt in i sandstenens eller teglets porer. Då räcker varken högtryckstvätt eller lösningsmedel. Enda sättet är att avlägsna ytterlagret på väggen.

De speciella polymerfärger som finns på marknaden för att skydda väggar mot graffiti har oftast den nackdelen att de tätar väggmaterialets porer så hårt att huset inte kan andas. Resultatet blir mögelskador och saltbeläggningar.

Tyska Fraunhoferinstitutet är en lösning på spåret. Under ledning av professor André Laschewsky vid Fraunhoferinstitutets avdelning för polymerforskning i Potsdam har man tagit fram en polymer som försluter porerna i byggnadens ytskikt så mycket att färg inte kan tränga in. Men samtidigt uppstår en hydrofob barriär som tillåter vattenånga att tränga ut ur byggnaden.

Tänkt att användas på historiska minnesmärken och byggnader är kravet att skyddspolymeren också måste kunna avlägsnas utan att skada byggnaden. Det görs med hjälp av en svag saltlösning som ändrar den kemiska sammansättningen och därefter gör det möjligt att tvätta bort polymeren.

Tester har utförts på antikt stenmaterial, som behandlats med polymeren, målats med sprayfärg som sedan kunnat avlägsnas. Graffitimålning och rengöring har upprepats ett flertal gånger på samma polymerbehandling.

Håkan Abrahamson
[email protected]

Läs fler nyheter på www.nyteknik.se