Nyheter

Slaktkyrkan – från tarmrenseri till nattklubb

Byggnaden har återfått sin tidigare rymd och för tankarna till ett kyrkorum. Foto: Linn Karlsson

I dagarna öppnar Slaktkyrkan på Styckmästargatan i Slakthusområdet, Stockholm.
Att verksamheten tidigare har varit tarmrenseri och dyngbod får matgästerna försöka bortse ifrån i den nya klubb- och kulturlokalen.
Husets rymd påminner om ett kyrkorum, därav det udda namnet.

Slakthusområdet i Stockholm står inför en stor omvandling. Som en del i utvecklingsprojektet Söderstaden ska den äldre bebyggelsen restaureras till restaurang- och kulturverksamhet. Vissa hus från den senare delen av 1900-talet rivs för att ge plats åt nya bostäder.

Hus 8 på Styckmästargatan har renoverats och byggts om från tarmrenseri och dyngbod. AIX Arkitekter har projekterat ombyggnaden och Esterand är byggentreprenör.

– Vi har totalt blåst ut byggnaden och återställt det ursprungliga utseendet. Senare tillägg har rivits och vi har kunnat återanvända tegelstenar när vi har lagat vissa partier och återställt dörrvalv. Sedan har vi fogat om på gammalt vis med konkava fogar, säger Dick Alm på Esterand.

Huset har högt kulturmiljöhistoriskt värde och får inte förändras hur som helst.

– De över 100 år gamla originalritningarna och fotografierna har varit ett viktigt stöd under arbetet, berättar Lina Karlsson, ansvarig antikvarie.

På senare år har man lagt till bjälklag och väggar. Därför blev arkivmaterialet ett viktigt underlag till ombyggnaden. Det centrala rummet med åtta pelare som flankerar ett lanterninkrökt höjt mittparti kan nu upplevas för första gången på mer än ett halvt sekel.

– Det ursprungliga huset lämpar sig verkligen för kulturverksamhet med sin stora rymd och taklanternin. Det är fantastiskt att lokalerna blir tillgängliga för allmänheten, säger ansvarige arkitekten Klas Eriksson.

Klubben kommer att gå under namnet Slaktkyrkan, eftersom rummets karaktär för tankarna till ett kyrkorum. Köpenhamn har sin Köttby och för Stockholms slakthusområde spinner man också vidare på mattraditionen i området genom att öppna restauranger längs med huvudstråket.

Om det blir ”köttmarknad” på någon av nattklubbarna vet vi inget om, men viss kulturverksamhet kommer att hållas även på söndagarna, så då väntas det alltså folk i ”kyrkan” på söndagarna.

Slaktkyrkan ritades ursprungligen av Gustaf Wickman. De är arkitekturhistoriskt värdefulla eftersom de visar på den omsorg som vid tiden ägnades denna typ av industribyggnader.

Nu har de renoverade lokalerna fått toppmodern utrustning med klimatsmarta lösningar. Slakthusområdet är också en del av EU-projektet GrowSmarter där åtta europeiska länder testar och utvecklar smarta miljötekniklösningar inom energi, infrastruktur och transporter.

– Taklanterninen har fått elgenererande glas med hjälp av ny solcellsteknik. Det lämpar sig väl för kulturminnesmärkta byggnader eftersom man kan behålla husets ursprungliga utseende med glastak och samtidigt producera energi till fastigheten, säger Dick Alm.

Stockholm stad har fått stöd för finansieringen genom projektet, där effekterna kommer att mätas under två år.

– Det finns flera liknande industriområden runt om i Europa som man vill omvandla till energieffektiva byggnader. Det här blir ett pilotprojekt som kan inspirera andra, avslutar han.