Nyheter

Släpper ny ödesdiger analys av cementkrisen

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Byggföretagen varnar i en uppdaterad konsekvensanalys att bygginvesteringarna kan minska med nästan 60 miljarder nästa år. 

– Bygg- och anläggningsbranschen har en mycket osäker tid framför sig. Räknat i pengar riskerar bygginvesteringarna minska med nästan 60 miljarder kronor under nästa år, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Byggföretagens uppdaterade konsekvensanalys för bygg- och anläggningssektorn vid ett stopp av Cementas verksamheter i Slite innehåller regionala siffror och bygger bland annat på Cementas planer på att frakta kalksten från Nordkalk i Storugns på Norra Gotland.

Enligt rapporten blir effekterna nästa år att ungefär en fjärdedel av den totala bygg- och anläggningssektorn stannar i augusti månad och byggstoppet fortlöper året ut och vidare. Vidare kommer byggarbetsmarknaden att drabbas hårt och enbart inom bygg- och anläggningssektorn förväntas 90 000 jobb gå förlorade. Inklusive andra direkt påverkade näringar är siffran 135 000 jobb, enligt rapporten.

Varslen om uppsägning kommer inkomma redan i början av året och uppsägningarna verkställs under sommaren då cementbristen är ett faktum. För bostadsbyggandet blir konsekvenserna allvarliga och under de månader cementutbudet är begränsat hindras 4 av 10 planerade byggstarter. Bara under andra halvåret 2022 är Byggföretagens analys att cementbristen stoppar 10 000 bostäder från att byggas.

 – Bygg- och anläggningsbranschen har en mycket osäker tid framför sig. Räknat i pengar riskerar bygginvesteringarna minska med nästan 60 miljarder kronor under nästa år, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Inkluderat spridningseffekterna som ett minskat byggande har på andra branscher beräknar Byggföretagen en minskning av Sveriges BNP på 1,9 procent år 2022.

Byggföretagen tror att byggmarknaderna i samtliga delar av landet kommer att påverkas lika mycket, eftersom Cementas dominerande ställning innebär kommer att få erbjudas exklusivitet eftersom det strider mot konkurrenslagen. ”Om tillståndsprocesserna som krävs för att fabriken i Slite ska kunna ha möjlighet att ta emot kalksten från Nordkalk inte är på plats senast i juni 2022 berörs en betydligt större andel av byggandet och avsevärt fler jobb försvinner”, skriver man i rapporten.

– Cementkrisen blir en tuff uppgift för näringsminister Ibrahim Baylans efterträdare, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Ibrahim Baylan KU-anmäldes under måndagen av Liberalerna. Anledningen är Liberalerna missnöje med Ibrahim Baylans förklaring till den påstådda mörkningen av SGU:s rapport av vad ett cementstopp i Slite skulle betyda.