Nyheter

Slipade vägbanor utreds i forskningsprojekt

Nu ska effekten av HTC-slipade vägbanor utredas i ett unikt forskningsprojekt. Mistra Innovation har tilldelat projektet Via Futura ett anslag på fyra miljoner kronor med syftet att redogöra för de miljömässiga och ekonomiska effekterna av att använda den speciella sliptekniken på vägbanor av asfalt.

Ojämna vägytor genererar negativa effekter i form utav buller, både inne och utanför fordonet samt ökar hjulens rullmotstånd, vilket i sin tur ger ökad bränsleförbrukning. En annan oönskad effekt med slitna vägytor är att emissioner av inandningsbara partiklar ökar.

Ett pilotprojekt på en av Sveriges mest trafikerade vägar, E4, har visat att slipning av vägytan minskade buller med 2,2 dB(A), rullmotståndet minskade 4-7% vilket ger en minskning av bränsleförbrukningen på 2%.

– Att applicera HTC's  beprövade slipteknik på andra ytor än sten- och betonggolv ser vi på HTC med spänning på. HTC har i flera år utvecklat denna teknik och vi hoppas att vi genom detta projekt får bekräftat det vi tror; att vår metod ökar åkkomforten samt sparar på både miljön och skattemedlen som används för upprustning av infrastrukturen, våra vägar i detta fall, säger Per Sandström, affärsområdesansvarig på HTC.

HTC uppskattar att slipmetoden skulle kunna förlänga livslängden på vägbeläggningen med ca 20-50% vilket motsvarar en kraftig kostnadsbesparing. Slipningen är relativt snabb och kan utföras antingen över hela vägbanan eller bara på delar av den. Vilket som är det optimala förfarandet är något som projektet också ska utreda.

Projektet har namnet Via Futura och HTC driver den tillsammans med VTI, Linköpings Universitet, Trafikverket, Svevia och Projektengagemang i Stockholm. Projektet beräknas vara avslutat i december 2015.