Slussen-upphandling måste tas om

Slussen-upphandling måste tas om
Skanska vann upphandlingen om en rivningsentreprenad i Slussenprojektet genom att ange företagets egna anställda som referenser.
Skanska vann upphandlingen om en rivningsentreprenad i Slussenprojektet genom att ange företagets egna anställda som referenser. Nu måste upphandlingen göras om beslutar Förvaltningsrätten.

I maj beslutade Stockholm stad att ge Skanska kontraktet för en tidig rivningsentreprenad i Slussenprojektet. Staden ansåg att inget av de andra företagen levde upp till de krav på referenser och referensprojekt som ställts.

JM överprövade beslutet av flera anledningar, bland annat för att de tyckte att det var fel att Skanska lämnat personer från det egna företaget som referenser.

Nu går Förvaltningsrätten på JM:s linje och kräver att upphandlingen görs om.

I domen skriver de: ”Själva syftet med referenser är att anbudsgivarens presentation av uppgifterna ska kunna bekräftas av någon utomstående, som inte har ett eget intresse av att anbudsgivaren ska erhålla kontrakt.”

De konstaterar vidare att upphandlingen strider mot såväl likabehandlingsprincipen som principen om transparens. Möjligheten att använda företagsinterna referenser borde ha nämnts i förfrågningsunderlaget för att ge alla företag samma förutsättningar, menar rätten.

– Vi kommer inte att driva det här vidare, vi får göra om och göra rätt. I fortsättningen får vi vara uppmärksamma och göra bättre upphandlingar. Överprövningar tar tid och drar ut på arbetet, säger Andreas Burghauser, projektchef för nya Slussen vid Stockholm stad.

Staden har redan förberett och skickat ut nya förfrågningsunderlag för delar av entreprenaden – den här gången har uppdraget delats upp.

Trots det extra arbetet står tidplanen för nya Slussen fast.

– Den här entreprenaden med förberedande arbeten är en ganska liten del så det kommer inte att påverka projektet i stort, säger Andreas Burghauser.

Marie Bergström
[email protected]