Nyheter

”Sluta gnäll över <br></br> tråkig arkitektur”

Yrkeskåren har inte lyckats förklara värdet av god arkitektur. Det anser Emma Jonsteg som försöker jobba på ett nytt sätt. <br></br> — Våra projekt står inte och faller med om det är en röd eller grön fasad, säger hon.

Emma Jonsteg har efter sin arkitektexamen studerat samhällsplanering. Det präglar hur hon och Mattias Litström jobbar med arkitektbyrån Utopia Arkitekter.

— Arkitekten blir ofta en konsult bland andra och anlitas för att rita. Vi försöker komma in i de riktigt tidiga skedena för att vara med och forma projekten, säger Emma Jonsteg.

Hon tycker de strategiska frågorna är roligast att jobba med — och de viktigaste. Hur ett område ska formas och för vem. På frågan om ett område hon skulle vilja jobba med svarar Emma Jonsteg snabbt:

— Jag skulle gärna sätta tänderna i Norra Stationsområdet i Stockholm. Där skulle man behöva jobba mer med visionen. Hur man skapar ett område för 2000-talet. Jag har saknat en tydlig profilering av vad området ska vara och vem som ska bo där.

Bland de egna projekten nämner hon ett uppdrag för Järfälla kommun där hon sitter med i en expertgrupp som jobbar med en vision om hur Jakobsbergs centrum ska bli en attraktiv förort 2025.

— Vi tycker att detta är ett arbetssätt som saknas i kåren i dag och därför har vi riktat oss åt det hållet. Vi jobbar mycket med idéutveckling, det är därför våra kunder väljer oss, säger hon.

Emma Jonsteg engagerar sig i samhällsbyggnad, deltar i seminarier och jobbar med PR och lobbying. Ofta åker hon själv runt och letar efter lämplig mark att bygga på i centrala Stockholm. Sen gäller det att övertyga tjänstemän, politiker och allmänheten på att det är ett bra projekt.

Blir det inte tidsödande och dyrt att jobba så?
— Nej, vad som verkligen blir dyrt är att jobba med projekt som stannar upp eller inte blir av, säger Emma Jonsteg och fortsätter:

— Det gäller att vara medveten om vad som fördyrar. Ofta är det när det blir fel. Kunder är beredda att betala för kvalitet, det beror ju helt på vilket mervärde som tillförs. Vi jobbar med projekt som är genomförbara på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Emma Jonsteg manar arkitektkåren till självkritik. Arkitekter talar ofta om vikten av god arkitektur men har misslyckats med att förklara varför det finns ett värde i god arkitektur, anser hon.

— Jag tycker att man ska sluta gnälla. Det är för lätt att gnälla över ful och tråkig arkitektur men vi måste visa hur vi tillför ett värde, mer än estetiskt, för våra uppdragsgivare.

Hur gör man det?
— Jag menar till exempel att tillfredställa en specifik målgrupps önskemål, stärka en kommuns varumärke eller att komplettera ett befintligt utbud och bestånd.

Emma Jonsteg tror också att en svensk försiktighetsprincip, att det ska fungera för alla, hämmar. I stället för homogen arkitektur tror hon det vore bättre att satsa på olika typer av boenden. Det saknas boende för ungdomar, äldre och singlar.

— Blir det för allmängiltigt passar det i stället inte för någon. Det är en fara.

Hur påverkas ni av lågkonjunkturen?
— Att, som vi gör, jobba mycket med de tidiga skedena är helt rätt i en lågkonjunktur.

Vad är det bästa med att jobba som arkitekt?
— Att jobba tillsammans med andra yrkesgrupper i intressanta projekt. Det roligaste är mixen och att jobba med idéutveckling och mer direkt i projekten.

Emma Jonsteg

Ålder: 36

Familj:Man och en son på fem år.

Bor:Lägenhet på Kungsholmen i Stockholm.

Utbildning:Arkitekturexamen från Chalmers och KTH, examen i fysisk planering från Högskolan i Karlskrona.

Yrkesbakgrund: Jobbar med stadsplaneringsfrågor på Göteborgs och Mölndals kommuner. Egen verksamhet, sedan 2000. Sedan 2008 Utopia Arkitekter tillsammans med Mattias Litström.

Fritidsintressen: Idrottsintresserad. Både att titta och utöva.

Aktuella projekt:

Bostadsprojekt åt Småa i Stockholmsregionen.

Utveckling av Jakobsbergs centrum åt Järfälla kommun

Diverse privata uppdrag

Markanvisningsskisser åt olika byggherrar där vi själva hittat mark i centrala Stockholmslägen

Projekt med Abacus i Sundbyberg