Nyheter

Sluten plats får nytt liv

Mats Hederos (AMF Fastigheter) , Karin Wanngård (finansborgarråd i stockholm) och Daniel Helldén (trafikborgarråd) deltog vid invigningen av Brunkebergstorg. Foto: Susanne bengtsson
En bortglömd, skamfilad och sluten plats i Stockholm har fått nytt liv. På torsdagen invigdes nya Brunkebergstorg.
– Utvecklingen av torget tillsammans med staden innebär en viktig milstolpe för hela projektet att omvandla ett tidigare slutet och otillgängligt kvarter till en levande och öppen plats där människor vill vara, säger Mats Hederos, vd för AMF Fastigheter.

 Brunkebergstorg har haft en lång och brokig historia. Den gamla bebyggelsen revs under 1960-talet och ersattes av 70-talskolosser.

Torget har länge varit en sluten och undanskymd plats. Men under våren 2017 har Stockholms stad och AMF Fastigheter byggt om och restaurerat torget. Torget är redo för att åter bli en av Stockholms centrala mötesplatser. Hotellen är en viktig pusselbit i att förvandla hela kvarteret till en öppen och levande plats

– Stockholmare vill mötas. Stockholm City ska vara en tillgänglig plats där alla känner sig välkomna och utvecklingen av Brunkebergstorg är en viktig del i det arbetet, säger Karin Wanngård (s), finansborgarråd i Stockholms stad.

Ombyggnationen av Brunkebergstorg återger platsens ursprungliga betydelse. Nya flöden skapas genom kvarteret, upp på taken och in på restaurangerna och barerna. Brunkebergstorg är mittpunkten i Urban Escape-kvarterets 130 000 kvm som växer fram mellan Hamngatan, Regeringsgatan och Brunkebergstorg.

Brunkebergstorgs omvandling och utveckling har skett i nära samarbete mellan Stockholms stad och AMF Fastigheter.

– Vi utvecklar Brunkebergstorg som en central del av Urban Escape-kvarteret och skapar därigenom nya flöden i Stockholms city. Från Drottninggatan, genom Brunkebergstorg, upp på taken, ner i Gallerian och vidare till Kungsträdgården. Utvecklingen av torget tillsammans med staden innebär en viktig milstolpe för hela projektet att omvandla ett tidigare slutet och otillgängligt kvarter till en levande och öppen plats där människor vill vara, säger Mats Hederos, vd för AMF Fastigheter.

 
Fakta

  • Brunkebergsåsen har genom åren till stor del schaktats bort. Dagens Brunkebergstorg ligger cirka 20 meter lägre än den ursprungliga åsen.       
  •  Det går att följa torgets utveckling i kartor från 1600-talet och framåt. Torget kantades på 1800-talet av fashionabla bostäder, men kom i början av 1900-talet att rymma mer och mer kontor.
  • Under 1960-talet revs äldre bebyggelse. Torget och dess omgivning präglas idag huvudsakligen av arkitektur från 70-talet.
  • Utvecklingen av Brunkebergstorg görs tillsammans med Stockholms stad och Stena Fastigheter (Hotell Downtown Camper).
  • Stockholms stad har renoverat fontänerna där botten belagts med Terazzoplattor, planterat blommande träd och satt upp ny belysning.        
  • AMF Fastigheter har lagt ny sten i Bohus Granit i olika format. Totalt rör det sig om cirka 1000 ton sten. AMF Fastigheter har också dragit markvärme längs med huslinjerna och i trottoarerna som också har breddats.