Nyheter

Småa förändrar upplåtelseform i Barkarbystaden

Tidig illustration över Småas kvarter i Barkarbystaden. Bild: Småa

Småa AB förändrar upplåtelseformen för sina planerade lägenheter i Barkarbystaden, Järfälla. 


Av de drygt 200 bostäderna planeras 75 procent att upplåtas som hyresrätter. Övriga bostäder kommer att upplåtas med bostadsrätt i Brf Kronan.

– Vi tror att den här mixen möter marknadssituationen bättre, säger Fredrik Arpe, VD på Småa.

Småas byggnation är det sista kvarteret i den första etappen i Barkarbystaden. Delar av projektet ställs om till hyresrätter enligt en överenskommelse mellan Småa och Järfälla kommun. Överenskommelsen görs som en naturlig anpassning till efterfrågan och marknadsläge.

– Ursprungsplanen var att vi skulle bygga bostadsrätter i hela området, men nu blir det en blandad bebyggelse i vårt kvarter, säger Fredrik Arpe, VD på Småa, som ingår i ALM Equity-koncernen och är en av Stockholms större bostadsutvecklare.

25 procent av bostäderna planeras nu bli bostadsrätter i Brf Kronan och 75 procent blir hyresrätter, där en stor andel kommer att vara mindre lägenheter om 1-2 rum och kök.

– Detta blir Småas första mixade projekt vad gäller upplåtelseform vilket vi tror kommer bidra starkt till projektets och områdets framgång. Vi tror att den här mixen möter marknadssituationen bättre.

Att ALM Equity gått in som ny ägare har möjliggjort den här lösningen.

– I och med att ALM Equity kom in har vi möjlighet att bygga hyresrätter för egen förvaltning eftersom det nu finns inom koncernen. Inom Småa har vi inte byggt hyresrätter för egen förvaltning.

Beslutet om köpe- och exploateringsavtal med Småa fattades av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 4 december. Köpe- och exploateringsavtalet avser fastigheten Barkarby 2:54 och omfattar en byggrätt om 10 520 m2 ljus BTA.

Byggstart planeras under 2018 med etappvis inflyttning med start preliminärt 2019/2020.

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder fram till år 2032.