Nyheter

Småhusbyggandet ökar kraftigt

Småhusbyggandet ökar kraftigt i Sverige, enligt TMF:s siffror. Bild: Jens Erneholt

Enligt Trä- och möbelföretagen (TMF) ökade småhusbyggandet det första halvåret med hela 89 procent. Anledningen ska vara ”en stark efterfrågan och önskan om att bo i eget ägt småhusboende”.  

Enligt TMF:s marknadsstatistik levererades totalt 2 929 styckebyggda och gruppbyggda småhus i trä under årets första halvår. Detta är en ökning med nio procent jämfört med samma period förra året. Den totala orderingången för de trähusföretag som har rapporterat till TMF uppgick till närmare 5 000 småhus, att jämföra med drygt 3 000 förra året. Den stora ökning här stod styckebyggda hus för där ökningen jämfört med förra året var 89 procent.

Även orderingången för fritidshus ökade rejält från TMF:s medlemmar. Jämfört med förra året var ökningen 123 procent, totalt lades ordrar på 205 fritidshus.

– Det finns givetvis många samverkande faktorer här och pandemin har utan tvekan lett till nya sätt att förhålla sig till arbetet och boendet. Jag tror inte heller att man ska bortse ifrån hållbarhetsfrågan där många av våra medlemsföretag är ledande, vilket nu också allt tydligare visar sig i efterfrågan och affärerna, säger David Johnsson, vd på TMF.

Även efterfrågan på flerbostadshus i trä ökade det första halvåret. Totalt levererades 3 059 lägenheter med stomme av trä inklusive student-och specialboende under första halvåret 2021, vilket är en ökning med 27 procent jämfört med samma period 2020. Enligt TMF är förklaringen ” Bostadsbrist och ett ökat fokus på bostaden i pandemins spår samt fortsatt låga räntor har stimulerat prisutvecklingen samt efterfrågan på bostäder. En tillfällig lättnad i amorteringskraven har ökat på effekten ytterligare”.

Dock minskade exporten av monteringsfärdiga trähus med tio procent. Här stod exporten till Finland för den största minskningen. Importen av trähus ökade med 15 procent, bland annat ökade importen från Litauen med 34 procent och Estland med 22 procent.

Det ökade bostadsbyggandet påverkar direkt behovet av byggnadsinredningar och köksinredningar. Leverans och försäljning av fönster och dörrar har båda plussiffror under första halvåret 2021 jämfört med samma period 2020 enligt TMF:s statistik. 
Bransch- och arbetsgivarorganisation TMF företräder cirka 650 medlemsföretag med 30 000 anställda inom trä- och möbelindustrin.