Nyheter

Småhuspriserna fortsätter att stiga

Priserna på småhus har stigit med drygt 1 procent under den senaste tremånadersperioden augusti — oktober 2013, jämfört med föregående tremånadersperiod, visar siffror från SCB.

I jämförelse med perioden augusti – oktober 2012 har priserna stigit med 3 procent. Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i 19 av 21 län. Den största prisuppgången redovisas i Västernorrlands och Västra Götalands län med 6 procent.

Endast i två län redovisas sjunkande priser: Blekinge och Gävleborgs län med 1 respektive 3 procent. I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Stockholm och Stor-Göteborg steg priserna med mellan 1 och 6 procent.

En jämförelse mellan de två senaste tremånadersperioderna i år visar stigande priser i 11 av Sveriges 21 län. I 5 län redovisas sjunkande priser. 

I storstadsregionerna Stor-Stockholm och Stor-Göteborg steg priserna med 1 respektive 3 procent, medan de var oförändrade i Stor-Malmö.

Det genomsnittliga priset för ett småhus i landet var drygt 2,1 miljoner kronor under perioden augusti – oktober. Det lägsta medelpriset var i Västernorrlands län, medan det högsta återfinns i Stockholms län.