Nyheter

Småhuspriserna steg med 3 procent

Småhuspriserna har stigit med 3 procent mellan de senaste tremånadersperioderna, juni-augusti jämfört med mars-maj. Nu syns dock tecken på en avmattning.

Under sommaren har huspriserna stigit i nästan hela landet. Som mest på Gotland där de ökat med 12 procent. Därefter följer Uppsala och Örebro län med 7 procent.

I Kalmar, Gävleborg och Västerbotten var uppgången på 6 procent.

De enda län som inte visar prisökningar under sommaren är Blekinge där priserna varit oförändrade sedan i våras samt Halland som haft en prisnedgång på 1 procent.

I storstadsområde har priserna stigit de senaste tremånadersperioderna. I Stor-Stockholm med 4 procent och i Stor-Göteborg och Stor-Malmö med 2 procent.

Prisuppgången på årsbasis (juni-augusti 2008 jämfört med juni-augusti 2007) är 4 procent.

Genomsnittspriset för en småhusfastighet i landet var under juni-augusti 1 870 000 kronor. I Stor-Stockholm närmar sig snittpriset 3,5 miljoner.

Siffrorna kommer från statistiska centralbyråns småhusbarometer.