Nyheter

Småhustillverkare nyanställer

Marknaden för småhusbranschen har näst intill halverats sedan finanskrisen bröt ut. Men nu märker flera småhusföretag en vändning på marknaden.

Under det senaste halvåret har småhustillverkarna minskat sin produktion med mellan 35 och 40 procent. Men Svenska Dagbladets rundringning till ett antal småhusföretag visar att en vändning verkar vara i sikte. Samtliga företag som tidningen kontaktat har börjat ta tillbaka anställda. Dessutom visar Statistiska Centralbyråns senaste småhusbarometer att huspriserna stiger, även om de fortfarande är lägre än under motsvarande sommarmånader förra året.

— Från februari har orderingången varit över vad vi har budgeterat. Så försäljningen har sett okej ut. Det känns att marknaden har blivit mer positiv, säger Andreas Ek, vd på Trivselhus, till SvD.
Trivselhus har sagt upp 200 av sina som mest 420 anställda under krisen. Men flera av medarbetarna som tidigare fått sluta har företaget på senare tid fått plocka in som timanställda.

Även norska BWG Homes, som i Sverige har varumärkena Smålandsvillan och Myresjöhus, rapporterar om en mer stabil marknad. För ett år sedan hade BWG cirka 640 anställda i Sverige. Nu är siffran nere på 340, men även här har företagen fått utöka personalstyrkan igen på senare tid.
— Vi har valt att initialt hyra in merparten av dem via bemanningsföretag tills vi ser att marknaden stabiliserat sig, säger Mikael Olsson, vd för BWG Homes, till tidningen.

Mikael Olsson, ordförande i branschorganisationen för småhus, pekar dock på fortsatta problem med restriktiva banker och att husaffärerna tenderar att ta längre tid att genomföra än tidigare.
— Bankerna har ju skruvat åt möjligheterna för många småhuskunder att finansiera sina bostäder. Man märker tydligt att kunderna får svårare att lösa finansieringen nu, säger han till SvD.