Nyheter

Smart vägbelysning en lysande idé

Ett försök med intelligent styrning av energisnål gatubelysning i Göteborg har fallit väl ut. Energinotan har minskat med mer än hälften. Nu fördubblar kommunen antalet smarta lampor.

I vanliga fall brinner lamporna i gatubelysningen längs med svenska vägar med samma ljusstyrka oavsett trafik- och väderförhållanden. I Göteborg har kommunen under det senare året testat ett nytt system med intelligent gatubelysning som anpassas efter trafiktätheten. På natten när färre bilar är ute minskar belysningen.

Kommunen fick hjälp av Naturvårdsverket att komma igång med försöket i form av 900 000 kronor i Klimp-pengar.
— Det verkade så lovande att vi valde att sätta om 601 enheter istället för de 270 som vi ursprungligen hade planerat, säger Ingemar Johansson, planeringsledare på Trafikkontoret i Göteborg.

Armaturen är placerad på Tuvevägen och Högsboleden på Hisingen. Mätningarna visar att energiförbrukningen har minskat med 61 respektive 54 procent.

Förutom minskade energikostnader har kommunen även sparat pengar genom att behovet av inspektioner och underhåll har minskat, konstaterar Ingemar Johansson.

Kommunen har fått blodad tand och ska sätta upp ytterligare 600 armaturer på Hisingen och i Angered.
— De håller på att levereras nu och ska vara uppsatta i slutet av maj, säger Ingemar Johansson.
Huvudentreprenör är anläggningsföretaget Svevia. Tyska lamptillverkaren ASE står för armaturen.

Studenter vid Lund universitet har tillsammans med konsultföretaget WSP räknar på vinsterna om Sveriges kommuner helt skulle gå över till intelligenta gatlyktor. Om landets två miljoner ljuskällor längs med vägarna byttes ut till lågenergilampor med trådlös styrning skulle energi- och driftskostnaderna kunna minska med 75 procent. Det motsvarar 16 miljarder kronor.

— Vi kan fråga oss varför inte fler kommuner byter ut sin gatubelysning. Troligen beror det på rädslan för investeringskostnaderna, säger Daniel Svensson på WSP Environmental.

Han hävdar att är det är näst intill omöjligt att inte skapa lönsamhet för ett gatubelysningsprojekt och att i många fall är det möjligt att få ett positivt resultat redan under de första åren.