Nyheter

Snabbaste hissen i högsta tornet

Det högsta hisslaboratoriet i världen ska stå klart i april. Där ska världens snabbaste hiss testas.

Hitachi meddelar att hisslabbet G1tower kommer att kunna tas i drift i april. Det blir världens högsta hissutvecklingsanläggning med höjden 213,5 ovan jord och 15 meter under mark.

I tornet i den japanska staden Hitachinaka ska Hitachi testa högfartshissar för höga byggnader. Bland annat ska en hiss testas för rekordhastigheten 1080 m/min, liksom en transporthiss med kapaciteten 5 ton som ska klara hastigheten 600 m/min.

Företaget ska även utveckla teknik för vibrationskontroll och teknik för tryckutjämning i hisskorgen, samt undersöka hur hisschakt kan göras mindre utrymmeskrävande och hisskorgarna lättare.

Hitachi har hittills använt sig av ett testtorn med höjden 90 meter. Konkurrenten Mitsubishi tog för ett par år sedan i drift en testanläggning för hissar med höjden 173 meter, just då världens högsta hissprovningsanläggning.

De tre japanska hisstillverkarna Hitachi, Mitsubishi och Toshiba slåss om order på hissar i de höga hus som växer upp i många kinesiska storstäder. Andra aktörer som tävlar om hissorder är amerikanska Otis och schweiziska Schindler.