Nyheter

Snart öppnar registreringen för Miljöbyggnad 3.0

Åsa Wahlström, projektledare för Miljöbyggnad 3.0. Foto: Catharina Fyrberg

21 juni öppnar registreringen för Miljöbyggnad 3.0.
Flera av kriterierna har skärpts, jämfört med den tidigare versionen.
Bland annat införs krav på investering i ny förnybar energi för att nå betyget Guld.

Precis som tidigare måste samtliga indikatorer vara färdiga för certifiering inom tre år efter registreringen, men i övrigt är det stora skillnader mellan Miljöbyggnad 2.2 och Miljöbyggnad 3.0.

Åsa Wahlström, projektledare för Miljöbyggnad 3.0 beskriver det som att Miljöbyggnad fått en ”helt ny kostym”.
– Alla kriterier i den nya versionen är förändrade eller förtydligade så att de stämmer med nya regler eller med hur framkantsföretagen arbetar i dag. Flera kriterier har skärpts så att Miljöbyggnad är ännu mer pådrivande i hållbarhetsarbetet, säger hon.

En av de viktigaste skärpningarna är en utökad kvalitetssäkring, dels genom krav på förvaltningsrutiner för uppföljning och dels genom att fastighetsägaren vart femte år efter verifieringen ska rapportera byggnadens miljöstatus till SGBC.

– Alla krav är nu baserade på funktionskrav. Inom energiområdet är Miljöbyggnad 3.0 omstrukturerad för att förtydliga hur sambandet mellan klimatskärmens prestanda, installationernas prestanda och andel förnybart. En skärpning är krav på investering i ny förnybar energi för att nå betyget Guld.

Inom området innemiljö har indikatorn för kvävedioxid tagits bort, kraven på termisk komfort vinter har skärpts och underlättats för dagsljus. En möjlighet att ersätta enkäten med mätningar har införts.  
Inom materielområdet finns flera skärpningar.

– Fler byggnadsmaterial, även installationer, ska deklareras och fler farliga ämnen ska fasas ut som hormonstörande ämnen, riskminskningsämnen och emissioner från material.  Dessutom införs en ny indikator som bedömer stommens och grundens klimatpåverkan, huset ska inte bara ha liten miljöpåverkan när det är i drift, utan val av material som byggs in från början ska också beaktas, säger Åsa Wahlström.

Fram till årsskiftet kommer SGBC, Sweden Green Building Council, att uppmärksamma specifika projekt som är först med att registrera sig i Miljöbyggnad 3.0. Dessa projekt får 50 procent rabatt på sina registreringar.

Det gäller de projekt som är först i kategorierna flerbostadshus, förskola, skola, kontor, handelsbyggnad/köpcenter, sjukhus och småbostadsområde.
– Det är många som hjälpt oss att ta fram de nya kriterierna och visat stort engagemang till att få Miljöbyggnad till en måttstock för hållbarhetsfrågor. Nu är det SGBC:s roll att ge tillbaka och uppmärksamma de som sedan går vidare och gör skillnad direkt i projekt och därmed bidrar till våra miljömål, säger Åsa Wahlström.

På samma sätt uppmärksammas också de projekt som är först med att registrera sig i nya Miljöbyggnad i vissa, slumpmässigt valda, kommuner.

Hur har det varit att arbeta med att ta fram nya Miljöbyggnad?
– Det har varit ett roligt men intensivt arbete. När jag åtog mig detta uppdrag förstod jag inte vilket enormt intresse som finns i fastighets-, bygg-, energi- och material- branscherna för miljöfrågor där Miljöbyggnad ses som normgivande. Det har inneburit många lärorika diskussioner och det är spännande att möta så många ambitiösa personer.