Nyheter

Snöskottning tar ner JM:s vinst

JM:s resultat före skatt blev 93 miljoner kronor för det första kvartalet. Det var 45 procent sämre än analytikernas snittprognos, som låg på 168 miljoner.

– Det finns flera skäl till att resultatet blev sämre än väntat, säger Andreas Daag, analytiker av byggaktier på Swedbank och räknar upp några faktorer:

  • Den kalla vintern kan ha gjort cirka 200 miljoner kronmor på omsättningen och minskat vinsten med 20-30 miljoner kronor.
  • Produktionssidan har inte visat samma omsättning som tidigare, då snittet var 500 miljoner i kvartalet medan man nu låg på 350 miljoner.
  • En omställning av redovisningsteknik vilket gjorde en negativ inverkan på resultatet med 29 miljoner kronmor i engångskostnad.

Vinsten är lägre än ni väntat er — är det fel på er eller JM?

– På oss, vi hade för högt ställda förväntningar. Vi borde ha räknat fram den vinst de når. Framförallt är det vintern som slagit hårdare än vad vi analytiker räknat med.

JM är hårt fokuserade på nyproduktion av bostäder. Finns oro för en bostadsbubbla?

– Visst ser vi risker kopplade till priserna på andrahandsmarknaden. Frågan är om prisutvecklingen är hållbar. Men samtidigt har JM bra vinstmarginal och efterfrågan i Stockholm är mycket god.

Hur ser framtidsutsikterna ut?

– Utsikterna ser ganska bra ut. JM börjar få fler byggstarter. Det är bra att projekten kommer igång men det är långa ledtider. De har också anställt cirka 100 personer under första kvartalet. Men det finns också riskfaktorer som valet, höjda räntor, och eventuellt restriktivare låneregler.