Snyggt, smart och hållbart när NCC bygger eget

Snyggt, smart och hållbart när NCC bygger eget
NCC bygger sitt nya huvudkontor i Järva Krog. Foto: Joakim Kröger

Det finns fördelar när man både är byggherre och utförare. 
När NCC uppför sitt nya huvudkontor i Järva Krog har man tagit tillvara på alla möjligheter och skapar ett showcase som visar på företagets alla kompetenser.
–  Vi vill att alla ska vara stolta över vårt gemensamma arbete och har som mål att implementera hållbarhetstänket i hela projektet, säger Åsa Gatter, projektledare och fastighetsutvecklare på NCC Property Development.


Än så länge är det NCC:s nya huvudkontor som börjar ta form vid Järva krog. 
Stommen är rest och fasaden börjar komma på plats. 

Tanken är att allt ska vara klart för inflyttning till Q4 2019 men NCC:s planer sträcker sig längre än så.  De ska inte bara bygga ett nytt huvudkontor utan tre hela kvarter med bostäder, service, affärslokaler och kontor.
–  Vi vill skapa en central stadsdel som lever alla dygnets timmar. Inte bara under kontorstid. Om du väljer att arbeta eller bo här ska du kunna ha ett bra liv med god service och nära till kommunikationer, säger Åsa Gatter som är projektledare och fastighetsutvecklare på NCC Property Development.

Bakom det nya huvudkontor fortsätter arbetet med att omvandla området runt Järva krog. Där läggs nu grunden för nästa kontorshus. Redan nu har Pop-in-work tecknat ett hyresavtal och kommer att driva sitt aktivitetsbaserade medlemskontor i byggnaden. 

Den verksamheten ger en flexibilitet för hela kvarteret och är del i NCC:s hållbarhetsfokus. Den som har ett medlemskap ska kunna anpassa sina utrymmen efter behov.
 –  Du ska inte behöva hyra fler platser än du behöver. Vid arbetstoppar kan du enkelt få tillgång till extra utrymmen. Det här skapar en flexibilitet även för NCC och gynnar alla aktörer runt Järva Krog, fortsätter Åsa.

Även i NCC:s nya lokaler kommer man arbeta aktivitetsbaserat. Medarbetarna kommer att dela på olika typer av arbetsplatser och kunna välja den variant som passar bäst för den arbetsuppgift man ska utföra. 
Redan i dag har man börjat att implementera arbetssättet. På projektkontoret för bygget av det nya huvudkontoret har de flesta av tjänstemännen inte någon egen arbetsplats.
– I början var det lite knepigt att jobba på det här sättet men man får nya rutiner. Det har varit väldigt kul och lyckosamt. Produktions-och arbetsledare som springer ut och in hela tiden har dock egna arbetsplatser. Annars skulle det inte funka. De får mycket besök och det blir ganska rörig, säger hon.

I projektkontoret har man infört fyra zoner för att anpassa miljön till medarbetarnas olika behov: tyst zon, mellanzon, aktivzon och produktionszonen.
–  Det viktigaste är att man inte blir för stelbent. Det måste fungera för verksamheten.

Bygget av det nya huvudkontoret ger NCC en unik möjlighet att använda sin breda kompetens inom hela processen.
–  Det här projektet blir ett fantastiskt showcase för oss. Vi har en så stor bredd inom företaget och är stolta över processen. Det ger också en möjlighet till en nära dialog med den framtida hyresgästen. Det är ju vi själva som ska sitta i huset, säger Åsa.

Hela bygget genomsyras av ett fokus på hållbarhet och ambitionerna är högt ställa. 
För att ge plats åt de nya byggnaderna river man det gamla huvudkontoret och rivningsmassorna används sedan som fyllnadsmaterial till grunden i de nya byggnaderna. Betongen krossas på plats istället för att köras iväg till någon ensligt belägen grusgrop och på så sätt sparar man in 2 000 lastbilslaster när materialet ska fraktas från platsen och sedan tillbaka igen.

Stommen till huvudkontoret består av stål och betong men man har också använd mycket organiska material som limträbalkar. 
Mitt i byggnaden kommer det bli ett atrium och trapphus som är öppet nio våningar upp till taket.

När vi besöker bygget är det mycket arbete kvar att göra med inredningen men man har redan monterat trapporna och flera spänger som löper kors och tvärs på de olika våningsplanen. De är helt gjorda i korslaminerat trä, även kallat CLT (Cross laminated timber) och kom i hela stycken till bygget.
– Det var ganska knepigt att få dem på plats. Vi fick lyfta in dem med en kran genom ett hål i taket. Men eftersom de var så långa var vi tvungna att vinkla dem fyrtiofem grader för att de skulle kunna gå ner genom hålet. Vi hade bara några centimeter till godo men det gick, säger Gustav Dackebo som är montör och snickare på bygget.

Hållbarhetstänket återkommer även i det nya huvudkontorets fasad. Här består flera sektioner av solceller som sitter i moduler som är enkla att byta ut. Solcellerna är utvecklade av Fenestra och sitter på den södra och västra fasaden på huvudkontoret.
–  Vi vill att alla ska vara stolta över vårt gemensamma arbete och har som mål att implementera hållbarhetstänket i hela projektet, säger Åsa Gatter.

Utöver kvarteret med NCC:s nya huvudkontor kommer man utveckla ytterligare två kvarter i området. Allt sker i etapper och den sista delen i projektet är bostadshusen.

Samuel Karlsson

Fakta om bygget:
Byggstart:
Q2 2017
Inflyttning: Q4 2019
Bruttoyta: 44000 kvm
Bemanning: 150-200 yrkesarbetande, 30-50 tjänstemän.

De inblandade i byggprojektet:
Byggherre är NCC Property Development, grundläggningen genomförs av NCC Hercules, mark- och anläggningsarbeten av NCC Infra, husbyggnad NCC Building och för projektering i tidiga skeden och som specialistkompetens har man anlitat NCC Teknik.
Arkitekt: White Arkitekter