Nyheter

Sociala krav i unik upphandling

När Skanska fick uppdraget att renovera området Vivalla i Örebro var ett av kraven att de skulle göra något åt de sociala problemen. Nu anställer de arbetslösa från området för att jobba i projektet.

Precis som andra bostadsområden från slutet av 60-talet är Vivalla i stort behov av renovering. En annan gemensam nämnare med andra miljonprogram är att de sociala problemen är stora.

Båda sakerna vill det kommunala bolaget Örebro bostäder (Öbo) ta tag i.

– Vi funderade hur vi skulle göra för att minska arbetslösheten. Eftersom vi är ett hyresfinansierat bolag fick det inte kosta något, för det skulle innebära drastiska höjningar av hyran. Vi kände oss osäkra i början om vi verkligen kunde ställa krav på byggentreprenörerna, säger Ulf Rohlén, vd på Öbo.

Men det kom bolaget fram till att de kunde.

I upphandlingen om renoveringen av Vivalla krävde Öbo att byggentreprenören skulle jobba med arbetslösheten i området. Gensvaret från byggföretagen var positivt: sex intressanta anbud kom in.

Valet föll så småningom på Skanska som nu ingått ett partneringavtal med Öbo. Enligt avtalet ska 50-80 arbetslösa i området få någon form av anställning i renoveringsprojektet de kommande fyra åren. Arbetsförmedlingen hjälper till med matchningen.

En svårighet med att väga in sociala aspekter i en upphandling är enligt Ulf Rohlén att det är svårt att bedöma mjuka värden.

– Det är lättare att jämföra två pris. Vi var osäkra på hur mycket subjektivitet man kan ha med. Vår upphandling blev också överprövad, men vi fick rätt på alla punkter. Det var skönt.

Pierre Olofsson, vd på Skanska Sverige, välkomnar Öbo:s initiativ.

– Det här känns bra i hela kroppen. Vi ska inte bara bygga bostäder, vi ska lyfta ett helt område. Som samhällsbyggare har vi ett ansvar och det ansvaret ska vi ta.

Enligt honom är det möjligt att som byggföretag göra den här typen av insatser och samtidigt få lönsamhet i projekt.

Han tror att fler kommuner kommer att ställa sociala krav på entreprenörer i framtiden.

– Det här är en unik upphandling, men jag är övertygad om att det bara är början.

Marie Bergström
[email protected]

Projektet

Det totala ordervärdet för renoveringen av Vivalla är 600 miljoner kronor.

Förnyelsen innebär bland annat att husen ska bli mer energieffektiva samtidigt som gårdar och närmiljö rustas upp. Syftet är att bygga en hållbar boendemiljö, såväl ekonomiskt och ekologiskt som socialt.