Nyheter

Sociala medier allt viktigare

Handen på hjärtat, hur aktivt är ditt företag på nätet? All forskning visar att sociala medier som Facebook och Twitter gör företag mer produktiva och framgångsrika.

Docent Robin Teigland på Handelshögskolan i Stockholm har följt utvecklingen inom de sociala medierna i flera forskningsprojekt under de senaste femton åren. Hon menar att det vi ser i dag bara är början på något som kommer att bli riktigt stort.

– De sociala medierna är här för att stanna. Företagen kan dra stor nytta av att de anställda är duktiga på att använda dessa, säger Robin Teigland som även konstaterar att företagen i allt högre grad börjat använda sig av de nya kanalerna för att skapa en tvåvägskommunikation med kunderna.

Istället för att som förr i tiden pumpa ut information om företagets produkter eller tjänster via annonser handlar det numera om att bjuda in kunderna till företagets olika processer. Det kan handla om allt ifrån att ta fram nya idéer till att kommersialisera dessa.

– Gränsen mellan företag och kund suddas ut allt mer. Och samma sak gäller inom företagen, där bryts hierarkin ned genom att man låter alla komma med nya idéer. Det blir med andra ord allt högre i tak även på stora och etablerade företag.

När Google lät undersökningsföretaget Millward Brown göra en studie av hur sociala medier används i sju europeiska länder, däribland Sverige, fann man att de som använde sig aktivt av sociala medier är mer framgångsrika än de som inte gjorde det.

Hela 81 procent av de tillfrågade menade att de sociala verktygen har hjälpt dem att växa och 80 procent angav även att de använde dessa internt för att förbättra samarbetet och för att dela kunskap.

Studien visade att de anställda på de här företagen upplevde att de hade ett intressantare och mer utvecklande jobb än de som inte kunde eller fick använda sociala medier.

Högre chefer var genomgående mer positiva än mellancheferna, som snarare såg de nya kommunikationskanalerna som ett hot.

– Det beror på att de flesta högre chefer har en annan attityd till förändringar, de ser möjligheter istället för risker. Och kanske är det just därför som de är just högre chefer, säger Robin Teigland som menar att det är bara fantasin som sätter gränser för de sociala medierna kommer att utvecklas.

Peter Fredriksson