Nyheter

Socialdemokrater KU-anmäls

Vaxholmskonflikten har fått ett långt juridiskt efterspel. Här följer ett politiskt: tidigare statsråden Thomas Östros och Hans Karlsson KU-anmäls.

Det är riksdagsledamoten Carl B Hamilton (fp) som reagerat på nya uppgifter om de förra s-ministrarnas agerande. De ska ha kallat upp företrädare för Svenskt Näringsliv till Näringsdepartementet och krävt att organisationen upphörde med sitt stöd till det lettiska företaget Laval un Partneri.

LO har å sin sida gjort ett utspel om behovet av en arbetsdomstol på Europanivå. Fackförbundets företrädare är inte nöjda med Vaxholmsdomen och anser att EG-domarna var okunniga. LO ser som en möjlighet att de ska kräva befattningslöner i framtiden, när avtalen inte som nu kan vara utan lönenivåer.