Nyheter

Söker byggare för klassiska bostadskvarter

Foto: Getty Images

Upplands Väsby växer och söker nu byggaktörer som antar utmaningen att bygga i klassisk anda? I oktober inleds en markanvisningstävling för bostadskvarteret Fyrklövern. Målet är att utse en vinnare som kommer att bidra med mer klassisk arkitektur till Väsby.

Upplands Väsby kommun genomför en markanvisningstävling i så kallad klassisk arkitektur. Tävlingen startar 1 oktober och gäller byggandet av tre bostadskvarter inom det område som kallas för detaljplan Fyrklövern norr om Mälarvägen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Invånarna i vinter får möjlighet att rösta på det förslag de gillar bäst bland de tävlande. Omröstningen är planerad att ske digitalt efter årsskiftet. Resultatet kommer att ligga med som underlag till den helhetsbedömning som sker när politikerna i miljö- och planutskottet utser det vinnande tävlingsbidraget.

Utmaningen för invånarna handlar om att välja de tävlingsbidrag som bäst lever upp till visionen om att bygga i klassisk stil. Det blir dessa som får utforma det nya bostadsområdet med 400 bostäder längs Mälarvägen.

– Väsby ska utvecklas och byggas på det sätt som Väsbyborna vill. Därför är det ett naturligt steg för oss att också låta dem vara med och påverka det eller de vinnande bidragen. Invånarnas röst kommer att bli en viktig del i den sammantagna bedömningen, säger Oskar Weinmar (M) som sitter i tävlingsjuryn.

Tävlingsjuryn kommer att utse en till tre vinnare som får teckna markanvisningsavtal för varsitt kvarter inom tävlingstomten.

– Vi är medvetna om att vi testar något nytt med annorlunda former. Det blir spännande att se vilka som tar sig vidare i tävlingen, säger stadsarkitekt Lena Nordenlöw.

Detaljer om hur invånarna ska tycka till om bidragen kommer att presenteras på kommunens webbplats senare i vinter.

Markanvisningstävlingen planeras att pågå från oktober 2020 till mars 2021.

Fakta: Markanvisningstävlingen – så går den till

1 oktober – Markanvisningstävlingen startar

1 december – Intresseanmälan stängs

1-13 december – Utvärdering av inkomna förslag

14 december – Kungörelse om vilka som gått vidare till del 2

15 december-27 mars (2021) ­– Del två av tävlingen. Bearbetning av förslagen och återkoppling från juryn

Januari-februari medborgardialog där Väsbyborna röstar om sina favoriter

28 mars – sista dag för inlämning av tävlingsförslag

29 april – Juryns resultat meddelas

Maj – Markanvisningsavtal skrivs på

Källa: Upplands Väsby