Solceller på campus

Solceller på campus
Maskinteknikhuset i Lund får solcellsanläggning.

Akademiska Hus investerar runt 2 miljoner kronor i en ny solcellsanläggning som ska placeras på taket på Maskinteknik på campusområdet i Lund.

Solcellsanläggningen, med en total yta på 850 kvadratmeter, blir Akademiska hus största. Den kommer att placeras på taket på Maskinteknikhuset på Lunds Tekniska Högskolas campus i Lund under sommaren.

Den årliga energiproduktionen beräknas till 154 800 kilowattimmar, vilket motsvarar årsbehovet av värme och varmvatten för 9 moderna villor. 

I Akademiska Hus hållbarhetsmål ingår att minska mängden köpt energi med 50 procent till år 2025 jämfört med år 2000.

Solcellsanläggningen installeras av energibolaget Kraftringen. På fasaden kommer de att montera informationsskärmar, där förbipasserande kan se exakt hur mycket el som produceras.

Anläggningen beräknas kunna tas i drift under sensommaren 2014.

Projektet genomförs i samarbete med Lunds Tekniska Högskola med delfinansiering från Delegationen för hållbara städer, som tillsattes av regeringen för perioden hösten 2008 – 2010 för att på olika sätt stimulera hållbar stadsutveckling. 

Relaterade artiklar

Så påverkas miljön av olika byggsystem
Målet: Att bygga en fossilfri förskola
Branschen kräver bättre information om byggprodukters påverkan på hälsa och miljö
Världsunik elväg invigdes