Nyheter

Solcellerna som trivs i mörker

Glöm solceller som täcker stora arealer. Med optofiber belagda med ljuskänsligt material kan solceller flytta ner i källaren.

Forskare vid Georgia Institute of Technology har utvecklat en ny typ av tredimensionell solcell. En strömalstrande cell som inte behöver befinns sig upp på hustaket, utan producerar sin el inne i huset.

Den ljuskänsliga komponenten är Grätzelceller, billiga och robusta men med låg verkningsgrad. Georgiaforskarna har utgått från fiberoptiska trådar och runt dessa zinkoxidtrådar i nanometerstorlek. Dessa beläggs med Grätzelceller.

Ljus som leds genom optofibern träffar nanotrådarna och tillsammans med molekyler i det ljuskänsliga lagret bildas ström. En flytande elektrolyt mellan nanotrådarna tar upp strömmen.

Forskarna anser att de har fått fram en hybridfiber som är sex gånger så effektiv som plana zinkoxidceller vid motsvarande yta.

Zhong Lin Wang, som driver projektet i Georgia, försöker öka antalet gånger som ljuset studsar i fibern. Vid varje tillfälle finns möjligheten att alstra ström, och därmed öka effektiviteten på solcellen.

Just nu är verkningsgraden 3,3 procent, men forskarna hoppas nå 8 procent. Det är inte jämförbart med kiselsolceller, men tillräckligt effektivt för att bli användbart i helt andra tillämpningar än man vanligtvis tänker sig solceller.

Med tredimensionella solceller öppnas nya möjligheter för arkitekter, men även konstruktörer som vill använda solenergi i exempelvis fordon eller militär utrustning.