Nyheter

Solenergi ska driva Stinsens köpcentrum

Stinsen Häggvik, i Sollentuna Kommun norr om Stockholm, har under det senaste året låtit installera Sveriges, för köpcentrum, största solcellsanläggning. Totalt är hela anläggningen på 80kW och beräknas täcka många delar av köpcentrumets totala energiförbrukning. Energin kommer dessutom att kunna användas till besökarnas elbilar.

 Stinsens köpcentrum har under 2011/12 byggt en solcellsanläggning på taket av köpcentrumet. Anläggningen består av 348 stycken polykristallina solcellsmoduler på 230 Wt. Den har fyra transformatorlösa växelriktare med en världsledande verkningsgrad på över 97 %. Energin som generas av solcellerna beräknas leverera 63 000 – 77 000 kWh/år, vilket är mest i hela Sverige när det kommer till köpcentrum.

”Mer än 30 % av alla växthusgasutsläpp i världen står fastigheter bakom. Detta innebär att fastighets- och byggbranschen har stora möjligheter, men även ett ansvar, att hitta nya vägar för att minska miljöbelastningen. Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla bättre metoder som tar hänsyn till miljön, och vill vara pionjär när det kommer till hållbar utveckling för köpcentrum.”, säger Anders Sjöström, förvaltningscontroller Newsec.

Anläggningen är totalt på 80 kW och ger just nu max effekt. Stinsen har också knutit upp ett samarbete med Scandem, vilka kommer köpa deras producerade elcertifikat. Solcellerna har placerats i söderläge på Stinsens stora tak för att få bästa möjliga förutsättningar. Man har valt att lägga den på platt tak för att minimera snölasterna.

Solcellsanläggningen planeras driva såväl entrékaruseller som rulltrappor. Stinsen ser även på möjligheten att besökarna ska kunna ladda sina elbilar med energi direkt från solen. Anläggningen kommer att kopplas till Stinsens digitala informationsterminal samt till hemsidan, så att kunderna enkelt ska kunna se produktionen live.

Stinsen i Häggvik är sedan tidigare det första köpcentrumet i Sverige som certifierades enligt Breeam In Use, betyget blev då det högsta för ett köpcentrum i Skandinavien.