Nyheter

Solkraft lyser upp ambassad

Nyinstallerade solceller gör att svenska ambassaden i Kairo numera är självförsörjande med el. På taket vilar 250 kvadratmeter solceller.

Statens Fastighetsverk, SFV, har låtit bygga solcellstaket som nyligen invigdes och som beräknas ge 37 000 kWh el årligen. Förutom att göra sig i stort sett oberoende av yttre elkällor har SFV satsat på att minska elåtgången i byggnadens belysningssystem.

Vid sidan av solcellerna har en mer energisnål variant av armatur installerats i den svenska ambassaden. Energieffektiva T5-rör med sensorer läser numera av behovet av ljusstyrka inomhus och genom att förse rummen med rörelsedetektorer släcks belysningen då ingen vistas i dem.

Överskottet av den elenergi som solcellerna ger kommer att skänkas till det allmänna elnätet.
— Installationen av solceller i Kairo är ett bra exempel på en energisparande åtgärd och kommer att följas av många miljörelaterade aktiviteter runt om i världen där Sverige äger fastigheter, säger Berit Nilsson, fastighetschef Utrikes på SFV.