Nyheter

Sossar kräver rättssäkrare ombildningsprocess

Beslutsprocessen när hyresrätter ska ombildas till bostadsrätter behöver bli mer rättssäker och demokratisk. Det anser Stockholms socialdemokrater, som presenterar nio krav på förbättringar.

I höstas avbröts arbetet med att värdera fastigheter i ombildningsprocessen till följd av den ekonomiska oron. Detta arbete har nu påbörjats igen.

– Nu rullar ombildningarna igång igen. Uppemot 27 000 lägenheter ska behandlas och fler kan tillkomma. Staden måste ta ett ansvar för att beslutsprocesserna går rättssäkert och demokratiskt till, säger Teres Lindberg (s), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Stockholm, i ett pressmeddelande.

SVT:s Uppdrag granskning rapporterade i höstas om Arhe Hamednaca, som deltog i en ombildningsprocess i Östberga. När de boende skulle fatta beslut om en eventuell ombildning på föreningsstämman var mötet inte enhälligt och Arhe Hamednaca begärde votering. Men stämman rapporterades ändå vara enhällig i sitt beslut.

Socialdemokraterna menar att det är ett kommunalt politiskt ansvar att se till så att allt går rätt till i ombildningsprocesserna i Stockholms kommunala bostadsbolag. Deras nio punkter ska ses som en idékatalog på exempel på hur en kvalitetssäkring skulle kunna se ut.

– Det här handlar inte om huruvida man är för eller emot ombildningar. Det här handlar om att staden, när den initierar och driver en omfattande process, tar ett ansvar för de egna medborgarnas rättigheter och garanterar att saker och ting följer grundläggande demokratiska spelregler, säger Arhe Hamednaca (s), ledamot i kommunfullmäktige, i pressmeddelandet.

Socialdemokraternas nio punkter

1. Notarius publicus övervakar stämmorna.

2. Staden inrättar någon form av stödfunktion för boende som upplever att de inte har någonstans att vända sig. Kommunen bör också inrätta en funktion som tar in uppgifter från hyresgäster som anser sig ha blivit felaktigt behandlade.

3. Ta bort kopplingen mellan genomförd ombildning och konsultens inkomster. Pengarna som genereras vid ombildningen bör, i stället för att gå till konsulter, gå till Stockholms Stadshus som avlönar personer som kan stödja bostadsrättsföreningarna – utan att ha inkomsten kopplad till att de boende röstar ”rätt”.

4. Alla konsulter som deltar vid ombildningar i Stockholms kommunala bostadsbolag bör underteckna ett dokument med etiska regler som tydliggör deras ansvar och skyldigheter i processen.

5. Processer där många klagomål kommer in bör avbrytas tills frågan har prövats.

6. Det bör prövas om staden ska administrera röstningen. Eventuellt bör röstningen också kunna ske enskilt.

7. Staden bör kräva att nej-sidan i en ombildningsprocess inte ska vägras en plats bland rösträknare eller protokolljusterare.

8. Vid en utvärdering av ombildningsvågen bör även frågan om tveksamheter och felaktigheter i ombildningsprocessen ägnas uppmärksamhet.

9. Låt Stockholms Stadshus eller de tre bostadsbolagen tillsammans inrätta en debriefingverksamhet för att stötta nej-sidan efter en ombildningsprocess.