Nyheter

Spadtag för högsta kontorshuset

Platzers vd P-G Persson och Peabs vd Jesper Göransson fyller glidformen med dess första betong. Foto: Marie Ullnert

Byggandet av Göteborgs högsta kontorshus har startat. Gårda Vesta blir 94 meter högt och byggs med glidformsgjutning. 
– Betongkroppen kommer klättra mot skyn med en hastighet av tre meter per dygn, säger Gunnar Lander, projektchef på Peab.

Gårda Vesta blir också det första huset i Göteborg att certifieras enligt den amerikanska standarden Well Building.

Genom ett gemensamt spadtag på torsdagen startade Peabs vd Jesper Göransson och Platzers vd P-G Person gjutningen av Göteborgs högsta kontorshus.

– Peab och Platzer har gemensamt utvecklat Gårda Vesta till det landmärke kontorshuset kommer att bli för Göteborg. Spadtaget idag känns extra glädjande då Peab firar 60 år som samhällsbyggare under 2019. Projektet blir en talande symbol för den verksamhet som vi utvecklat tillsammans med våra kunder genom åren, säger Jesper Göransson vd för Peab, i ett pressmeddelande.

Gårda Vesta blir 94 meter högt och byggs med glidformsgjutning. 
– Det är en avancerad teknik och innebär att vi kan komma igång med stommontaget inom en rimlig tid. Anledningen till att Peab glidformsgjuter på Gårda Vesta är logistik. Vi behöver det högsta tornet att placera kranen för stom- och fasadmontaget på eftersom det inte finns plats runt huset för detta. Betongkroppen kommer klättra mot skyn med en hastighet av tre meter per dygn, berättar Gunnar Lander, projektchef på Peab.

Kontorshuset beräknas stå färdigt till sommaren 2021 och kommer bestå av två huskroppar på 25 respektive 14 våningar som sammanlänkas av en lägre byggnad. Totalt kommer fastigheten rymma 26 600 kvadratmeter kontor samt restaurang och garage med ett grönt torg i direkt anslutning till huset.

Gårda Vesta kommer också bli det första huset i Göteborg att certifieras enligt den amerikanska standarden Well Building som innebär ett starkt fokus på människors hälsa och välmående. Certifieringen utgår från tio områden; luft, vatten, kost, ljus, ljud, rörelse, temperatur, material, sinne och gemenskap, som syftar till att öka det totala välbefinnandet.