Nyheter

Spansk byggjätte satsar i Sverige

Rover Group utför jobb med en gång- och cykeltunnel åt Trafikverket i Spånga. Foto: Rover Group

För fyra år sedan fick spanska Rover Group sitt första projekt i Sverige. Nu pågår arbetet med att bygga upp ett svenskt bolag.
– Jag ser stora möjligheter för ett bolag som oss, säger Eva Ekstam Wallgren som leder den svenska offensiven.

Sverige står inför stora infrastrukturinvesteringar, och flera utländska aktörer samarbetar redan med framför allt Trafikverket. Rover Group är ett av Spaniens största entreprenadföretag, och de har verkat på den svenska marknaden i fyra år – och haft totalt fem projekt.

Rover Group är specialiserade på stora infrastrukturprojekt, järnväg, marina jobb samt har kompetens inom BEST-arbeten. Idag har bolaget två pågående jobb åt Trafikverket. Det första kontraktet fick de i Norrköping 2017, en förlängning av en sex kilometer lång järnväg och en elva kilometer väg och gång- och cykelväg med sju broar. Projektet har en budget på cirka 300 miljoner kronor och kommer att färdigställas i början på 2022.

I det andra projektet i Sollefteå designas och byts två nya ståljärnvägsbroar ut i en komplicerat miljö och under en tidspressat arbetet som kommer att ske under sommar 2022.

Rover har också tilldelats två hamnanläggningar, ett i Trelleborgs hamn och ett i Gävle hamn.

– I Spånga- och Sollefteå-projekten har Rover bidragit med ett mervärde genom sin unika ingenjörskunskap ”made in” Rover, genom att utföra muddrings- och grundläggning med egna resurser och ett helt nyskapande formworkarbete, säger Eva Ekstam Wallgren, operativ chef på Rover Group.

– I tunnelprojektet i Spånga föreslog vi en lösning med tunnelelement som sparade ett år på produktionstiden. I Sollefteå valde vi en specifik lansering för broar som eliminerar miljöpåverkan.

Rover är ett CM-bolag med egen projektledning och teknikavdelning, och vi anlitar lokala underentreprenörer.

– Vi tar helst totalentreprenader och en av våra styrkor är att vi har expertis inom alla olika delar.

Inom framför allt maritima arbeten har Rover egen maskinpark och specialutrustning, som specialbyggda formvagnar. Den internationella erfarenheten i kombination med lokala underentreprenörer ser Eva Ekstam Wallgren som en stor konkurrensfördel.

– Vi anlitar gärna medelstora byggföretag som kanske inte har möjlighet att ta de största projekten själva.

I april 2021 anställdes Eva Ekstam Wallgren med uppgiften att få Rover att växa över hela landet. Innan dess var hon gruppchef KMA samt tunnelprojektchef på NCC.

– Jag hade mitt drömjobb på NCC, men samtidigt kunde jag inte tacka nej till den här chansen.

Rover Group är ett etablerat internationellt bolag, med verksamhet i fyra världsdelar, samtidigt som det är ett anrikt familjeägt bolag med rötterna i Valencia och huvudkontor i Madrid.

Jag har daglig kontakt med Spanien och jag har stort stöd av den spanska koncernledningen, särskilt kring upphandlingar. Rover har omfattande erfarenhet av stora, komplicerade upphandlingar som kommer till nytta när kunder i Sverige erbjuder avancerade och nyskapande lösningar, som bland annat i Mälarbanan. Det här är en jätteintressant resa att få vara med på och jag lär mig något nytt varje dag. 

På det svenska huvudkontoret vid Odenplan i Stockholm jobbar sex personer. Sedan har Rover personal ute i projekten i Spånga och Sollefteå Totalt finns ett 30-tal anställda i Sverige.

– Men vi växer dagligen och räknar på nya anbud. Det finns behov av fler och nya aktörer i Sverige, särskilt i Norrland och Stockholmsområdet ser vi ett stort behov.