Nyheter

SPF-seniorerna ogillar förslag om skärpning av amorteringsreglerna

Fredrik von Platen, bostadsexpert för SPF-seniorerna. Foto: Susanne Bengtsson

Finansinspektionens förslag om skärpta amorteringsregler är ett ingrepp i bostadspolitiken utan allsidig analys. 

Det skriver Fredrik von Platen, bostadsexpert för SPFseniorerna, i ett debattinlägg.

FI har vissa bemyndiganden inom finanspolitiken och makroekonomin, men inte inom bostadspolitiken. För unga och blivande pensionärer, som just nu planerar sitt boende för resten av livet, omkullkastar förslaget planerna totalt. 
Vi seniorer har funnit; ska vi vara säkra på att få en tillgänglig bostad, så är det i det nya beståndet som en sådan bostad står att finna. Om vi seniorer tidigt får en tillgänglig trivsam bostad, sparar vi åtskilliga miljarder för samhällets hemtjänst och omsorgsboende.

Det var ett år sedan som finansinspektionen skärpte amorteringskraven. Vissa reaktioner har börjat skönjas på bostadsmarknaden av detta. Varför inte analysera detta först? – frågar sig SPFseniorerna i sitt remissyttrande – innan man klämmer till ytterligare.

Att amortera är att spara påstår FI. För en senior är inte spara prioritet ett! Det har vi gjort till den till­gängliga bostad som många av oss står i begrepp flytta till, om inte FI sätter käppar i hjulet. Det vi sparar kommer bara att tillfalla arvingarna. 
De nya amorterings­reglerna bygger på skuldkvoten med bruttolönen som faktor. För oss seniorer, som aldrig haft så låg inkomst som när man blivit pensionär, är det mycket negativt. Amortering räknas nämligen inte som boende­kostnad. Men det är trots allt ett pengaflöde som ska ut för en senior med låg pension. Dessutom urholkas värdet av Bostadstillägget. 
För en senior är minskad avdragsrätt på bolån i så fall bättre, om nu nedkylning av bolånemarknaden behövs. SPFseniorerna avstyrker förslaget helt och fullt. Tyvärr finner vi att Boverket, som borde förmedla lite bostadssocial kompetens i frågan, reflexionslöst lagt sig platt inför Finansinspektionens förslag.

Fredrik von Platen

Bostadsexpert för SPFseniorerna