Nyheter

Splittrat från NCC

NCC visade upp en ökad orderingång i årets tredje kvartalsrapport. Samtidigt minskar företagets vinst före skatt.

Under det tredje kvartalet ökade NCC: s orderingång till 12 183 miljoner kronor. Det är en ökning jämfört med samma period förra året då resultatet hamnade på 11 660 miljoner kronor. Trots ökningen är resultatet sämre än vad många analytiker tippat, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

– Efterfrågan på den nordiska byggmarknaden har förbättrats under 2010 och vår orderingång ökade med 27 procent under årets första nio månader. Däremot avtog ökningstakten i orderingången i det tredje kvartalet, kommenterar NCC:s vd Olle Ehrlén i rapporten.

Företagets omsättning föll till 12 448 miljoner kronor jämfört med 13 992 miljoner kronor 2008.

NCC:s vinst före skatt hamnade på 773 miljoner kronor för det tredje kvartalet, jämfört med 1 046 miljoner kronor under samma period förra året.

– Det resultat som NCC redovisar för årets första nio månader är tillfredställande. Det är visserligen lägre än förra året men det beror på att vi i tredje kvartalet 2009 överlämnade och resultatavräknade ett stort fastighetsprojekt, skriver Olle Ehrlén.

Under 2011 tror NCC på en viss tillväxt av bygginvesteringar i bostäder, kontor och övrigt husbyggande. Anläggningsmarknaden förväntas ligga på samma nivå som 2010.