Nyheter

Sponsrad konsthallschef: Vi hade tur

Veidekke betalar en miljon kronor om året till Marabouparken i Sundbyberg i utbyte mot ökad trivsel i området och konstnärlig rådgivning. Johan Börjesson, chef för konsthallen, tackar slumpen för samarbetet.

Samarbetsavtalet löper sedan 2005.

– Det är ganska sällsynt med sponsoravtal som löper över flera år, och det är väldigt skönt. Det är mycket slit med att få till sponsoravtal, och kan man få till avtal på längre tid spar det kraft till den övriga verksamheten, säger Johan Börjesson.

Hur fick ni kontakt med Veidekke?

– Det var en lycklig slump. Veidekke köpte Marabous gamla fastighet som ligger bredvid Marabouparken. Veidekke, som bygger bostadsrätter, vill också vara med och bygga ett samhälle, göra det trevligare för invånarna. Då är det inte konstigare att sponsra en kulturinstitution än att man är med och sponsrar det lokala fotbollslaget.

Vad gör ni för att förtjäna stödet?

– Det handlar om att vi får pengar som vi utför motprestationer för, annars är det inte avdragsgillt. Förutom att vi finns här för invånarna och andra som besöker oss, har vi också agerat rådgivare när Veidekke planerar utsmyckningar i sina fastigheter. Vi försöker vara öppna och publika för att få bra exponering för våra sponsorer på hemsidan, i trycksaker och så vidare. Veidekke har också tillgång till våra lokaler och får inbjudningar till alla våra vernissager och evenemang för sina anställda och kunder.

Nu bygger ni ut Marabouparken och det är Veidekke som bygger. Är det också sponsrat?

– Nej, det är Veidekke Bostad som sponsrar oss och Veidekke Bygg som bygger. Så vi betalar för bygget, runt 50 miljoner kronor. Vi öppnar i höst med 500 nya kvadratmeter utställningsyta, delvis under jord.

Kan företag som stödjer konst påverka den?

– När man söker offentlig finansiering finns det betydligt fler villkor och styrmedel, de stöden har ofta kultur- eller regionalpolitiska mål. Så jag upplever inte att företagen påverkar konsten mer än andra finansiärer, snarare mindre.

– I ett större perspektiv kan det naturligtvis hända att vissa arbetssätt premieras och efterfrågas av företag. Där är det vår uppgift som samarbetspart att se till att företagen hänger med i hur konsten utvecklas.

Så arbetar du med bohemen:

* Var noga med att specificera villkoren i ett kontrakt. Det finns många exempel på mindre lyckade samarbeten – bolag som både beställt och betalat för ett konstverk – som aldrig levererats eller konstnärer som satsat tid och dyrt material på skisser till byggare, som sedan drar sig ur utan att betala ett öre.

* Ofta sker ett första urval av konstnärer i samarbete med en konstkonsult. En tävling utlyses bland fyra-fem konstnärer som verkar passa för projektet.

* Ta inte in konstnären först när sista spiken är islagen, utan låt denne vara med och påverka från ett tidigt skede.

* Om det rör en domstolsbyggnad eller lokaler till en myndighet går det att söka pengar från statens konstråd för utsmyckning.

* Kostnaden för en fastighet som har tre trapphus som ska utsmyckas ligger på från 300 000 till 2-3 miljoner kronor.

* Konstnärliga utsmyckningar behöver inte nödvändigtvis betyda en målning på trapphusets vägg. Ljudinstallationer, ljusverk och fotografier monterade i kopparmaterial är trendiga alternativ i dag.