Nyheter

Spräckta budgetar synas

Kostnaden kalkyleras — men slutnotan blir betydligt högre. Det är mer regel än undantag när stora infrastrukturprojekt byggs.

Riksrevisionen ska nu granska varför kostnaderna ofta blir mycket högre än beräknat vid större infrastrukturprojekt.

— Vi har valt ut stora projekt där vi kommer att titta närmare på kostnadsutvecklingen. Det är ett problem att kostnaderna ofta underskattas, säger projektledaren Frida Widmalm.

Riksrevisionen kommer att granska ett 40-tal stora vägprojekt. Ett parallellt projekt tittar på järnvägsprojekt medan Frida Widmalm leder arbetet med vägprojekten.

Vid väg 73, mellan Stockholm och Nynäshamn, där kostnaderna steg exceptionellt kommer en särskild fallstudie att granska varför kostnaderna steg så mycket. Projektets kostnadskalkyl var på en knapp miljard. Slutnotan är nu prognostiserad till 2 miljarder (löpande priser).

Ett problem vid stora projekt kan vara att de planeras i ett särskilt marknadsläge men upphandlas i ett annat. Och i en överhettad marknad blir priserna högre. Vägverkets rutiner för kalkylering och redovisning av vägprojekt ska studeras.

— Vi ska se om det går att planera och kontrollera projekten bättre, säger Frida Widmalm.
Hösten 1994 gjorde Riksrevisionsverket en granskning som visade att stora kostnadsökningar är vanliga. Den förstudie som nu gjorts visar att stora kostnadsökningar fortfarande verkar vara vanliga.