Nyheter

SSM går in som delägare i Studentbacken AB

SSM Holding AB har förvärvat 50 % av bolaget Studentbacken AB för att inom kort påbörja produktion av studentlägenheter. Behovet av studentlägenheter i Stockholmsregionen är enormt stort, idag saknas cirka 9.000 lägenheter. För varje år det inte byggs fler studentlägenheter förlorar regionen konkurrenskraft i jämförelse med andra internationella lärocentra.

I och med förvärvet av Studentbacken har SSM nu möjlighet att erbjuda Stockholms studenter ett nytt spännande koncept, nämligen studentbostäder som bostadsrätt.  

SSM har sedan början av 2000-talet valt att inrikta sin projektutveckling av bostäder mot ”morgondagens Stockholmare”. Inom ramen för det konceptet utvecklar SSM mindre, yteffektiva lägenheter i semicentrala lägen med goda kommunikationsmöjligheter.

 ”Jag är väldigt nöjd över att SSM förvärvat Studentbacken, det kompletterar vårt erbjudande till regionens kommuner och kommersiella partners. SSM utvecklar nu med stolthet, både bostadsrätter och studentbostäder som bostadsrätter, ”Bostäder för morgondagens Stockholmare”, säger Mattias Roos, VD på SSM Bygg & Fastighets AB.

 Konceptet går ut på att erbjuda kvalitativa studentbostäder i attraktiva områden med närhet till Stockholms Universitet, Karolinska institutet, KTH och Södertörns högskola. Bostäderna kommer att upplåtas som bostadsrätt men förbli dedikerade till studenter. Efter avslutade studier säljer studenten sin lägenhet, på så sätt frigörs kontinuerligt studentlägenheter samtidigt som produktionen av nya studentlägenheter fortsätter. 

 "Vi ser fram emot ett stimulerande samarbete med SSM, för att mycket snabbare kunna förse studenterna i Stockholmsregionen med bra studentlägenheter" säger Staffan Sälg, VD på Studentbacken AB.

 ”SSM firar under 2013, 20 år som projektutvecklare i Stockholm. Bolaget har under dessa år utvecklat och byggt mer än 2 000 lägenheter i Stockholmsområdet. Den erfarenhet som vi byggt upp från vår verksamhet i branschen kombinerat med Studentbackens nätverk och nytänkande hoppas vi skall kunna sätta fart på byggandet av studentbostäder i Stockholms kommuner. Vi är mycket inspirerade och ser fram emot att få sätta oss tillsammans med kommunerna för att se var vi kan sätta igång” säger Mattias Roos, VD på SSM.

 Information om SSMs och Studentbackens första gemensamma projekt kommer släppas inom kort.