Ekonomi

Stabil avslutning av året för Peab

Jesper Göransson, vd och koncernchef på Peab. Foto: Peab

Med en nettoomsättning på 17,5 miljarder kronor (15,4) för det sista kvartalet gör Peab en stark avslutning på året.
– Vi avslutar året starkt med fortsatt lönsam tillväxt, kommenterar vd och koncernchef Jesper Göransson.

Peab redovisar ett rörelseresultat för fjärde kvartalet på 1,2 miljarder kronor, att ställa mot fjolårets 1,8 miljarder, men där effekten av utdelningen av Annehem Fastigheter med 952 miljoner kronor ingick i jämförelseperioden. I rörelseresultatet ingick även återbetalning av AGS-premier med 179 miljoner kronor. Nettoomsättningen ökade med drygt två miljarder till 17,5 och resultatet före skatt landade på 1,2 miljarder kronor (1,8).   

– Vi avslutar året starkt med fortsatt lönsam tillväxt, ett starkt kassaflöde och en hög orderingång. Vårt arbete med att förbättra rörelsemarginalerna fortsätter att bära frukt inom såväl entreprenadverksamheterna som bostadsutveckling. När vi för första gången redovisar utfallet av samtliga våra nio externa mål kan vi konstatera att måluppfyllnaden är bred, säger Jesper Göransson.

Sett till helåret ökade nettoomsättningen till 60,0 miljarder att jämföra med fjolårets 57,4 miljarder kronor. Rörelseresultatet landade på 3,1 miljarder (3,5) och resultat före skatt på 3,1 miljarder, jämfört med förra årets 3,4 miljarder kronor. Orderingången uppgick till 55,8 miljarder kronor (49,7). Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 kronor per aktie (4,50).