Statistik & Analys

Stabil ökning av byggstarterna

Byggstarterna fortsätter att öka, enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Foto: Henrik Ekberg
Byggstarterna fortsätter att öka, enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Foto: Henrik Ekberg

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt ökade med en procent under maj månad, men hela åtta procent jämfört med maj 2021, enligt Byggfaktas Byggstartsindikator.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exklusive anläggningar och infrastruktur steg under maj med en procent jämfört med april. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten 8,2 procent, vilket är en uppgång sedan förra månaden. Byggstartsindikatorn mäter byggandet räknat i beräknad byggkostnad.

– Byggstarterna fortsatte öka även under maj, enligt Byggstartsindikatorn. Hittills i år har ökningarna varit stabila kring nuvarande nivåer på knappt en procent per månad. Det är dock svårt att avgöra hur mycket av uppgången som beror på ökad byggaktivitet och hur mycket som kan hänföras till stigande byggmaterialpriser och andra kostnadsökningar, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta.

Osäkert om tidsplaner och kalkyler håller

Under maj steg bostadsindikatorn med 1,3 procent jämfört med uppreviderade 1,6 procent månaden innan. Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 8 procent att jämföra med det nedreviderade utfallet på 8,5 procent för april.

-Bostadsbyggandet fortsätter öka. De senaste månaderna har till och med ökningstakten varit lite högre än vad den var i slutet av 2021. Givet de kraftigt ökade byggmaterialpriserna så finns det dock anledning att misstänka att en stor andel av ökningarna beror på ökade kostnader snarare än ökad byggvolym. Antalet bostadsprojekt som befinner sig i tidiga skeden ökade snabbt under 2021 och även hittills under 2022 vilket talar för ett fortsatt högt bostadsbyggande. Negativa utsikter för framtida bostadsefterfrågan, finansieringsmöjligheter och byggkostnader medför dock att det är högst osäkert om tidsplaner och kalkyler kommer att hålla, säger Tor Borg.

Kan plana ut

Men det finns indikationer på att byggstarterna för bostäder planar ut under året.  

-Utfallet i den senaste Byggstartsindikatorn signalerar att årstakten för antalet byggstartade bostäder planar ut kring 63 000 bostäder under 2022. Detta är historiskt högt men något under de utfall som SCB hittills presenterat för slutet av 2021 och början av 2022, säger Tor Borg.

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg med 0,4 procent under maj jämfört med april, efter att ha minskat något under både mars och april. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn 8,5 procent högre för övrigt fastighetsbyggande.

-Byggandet utanför bostadssektorn har saktat in under 2022. Både industri- och lagerbyggandet har dämpats liksom byggandet av kontors- och samhällsfastigheter. Däremot verkar byggandet inom handeln öka något från nedpressade nivåer, säger Tor Borg.

Den uppskattade byggkostnaden de senaste tolv månaderna för samtliga nybyggnadsprojekt uppgår, enligt Byggfakta, till 167 miljarder kronor.

Fakta: Byggstartsindikatorn

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.