Nyheter

Stabil uppgång för småhus

Påbörjade småhus ökade med 18 procent och antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus med 55 procent under 2013.

Det totala bostadsbyggandet ökade med 46 procent under samma period, jämfört med 2012.

Under 2013 påbörjades nybyggnad av 31 000 bostadslägenheter enligt SCB. Av dessa var 6 450 småhus och 24 500 lägenheter i flerbostadshus.

Totalt antal färdigställda lägenheter ökade med 13 procent till 29 450 lägenheter under 2013, enligt SCB.

– Vi kan nu se en stabilitet i ökningen av småhusbyggandet, och detta kommer att ge positiva effekter även för andra produkter inom träindustrin, som till exempel fönster, dörrar, golv och trappor. Men även om bostadsbyggandet ökar är takten för långsam och motsvarar inte det stora behov av nya bostäder som finns. Konstruktiva och långsiktiga lösningar, till exempel när det gäller finansieringsfrågan, är nödvändiga, säger David Johnsson, vd på Trä- och Möbelföretagen, i ett pressmeddelande.

Statistiken presenteras i TMF i siffror från Trä- och möbelföretagen.