Nyheter

Stabila relationer ger bättre hus

Sluta jaga leverantörer för att får ner priset! Satsa istället på stabila och långsiktiga relationer med dina underleverantörer. Det är billigast i längden, enligt en licentiatavhandling från Linköpings tekniska universitet.

Louise Bildsten gillar inte kortsiktiga relationer. Åtminstone inte i Byggbranschen. Hon visar i sin licentiatavhandling att byggföretag och leverantörer har allt att vinna på att bygga upp och hålla fast vid långsiktiga relationer.

– Vi talar om äktenskap mellan företag, säger hon i ett pressmeddelande från forskargruppen ”Lean Wood Engineering” (LWE) på universitetet i Linköping.

Visserligen kan det inträffa att priset på de byggdelar och komponenter som köps in blir något högre. Än sen då, menar Louise Bildsten. Förseningarna brukar bli färre, justeringarna färre, extrakostnaderna mindre, själva byggandet blir ofta effektivare, kvaliteten på det som byggs bättre. Och det uppväger med råge de något högre inköpspriserna från leverantörer som man känner väl och kan samarbetat med.

Istället för att jaga de billigaste leverantörerna borde byggföretagen granska vad det som verkligen skapar värde produktionen, menar Louise Bildsten. Ta till sig ett mera integrerat synsätt, undersöka vad man själv producerar och vad leverantören kan bidra med. En mer integrerad syn på byggprocessen där byggföretaget först behöver granska, dokumentera och kontrollera processen för att ta reda vad som påverkar vad och sedan koordinera den.

Byggbranschen är dock inte bra på det. Många parter är inblandade i en byggprocess. Det är inte det enklaste att utveckla en bra inköpsstrategi om en stor del av produktionen sker ute på en byggarbetsplats, konstaterar hon i sin avhandling om industriell marknadsföring.

Ju mer av produktionen som görs industriellt, på fabrik, desto lättare är det att ta kontroll över hela byggprocessen.