Nyheter

Stabilt år trots förluster i USA

Skanska har presenterat sin delårsrapport för januari till september 2015.
Det har varit en stabil niomånadersperiod, trots förlusterna i USA.

Johan Karlström, vd, sa på en presskonferens att bolagets finanser är stabila.
– I USA är vårt fokus att skapa lönsamhet igen.
Orderingången inom Anläggning har varit stark i Sverige och Storbritannien under året, men även ökat i Finland och Tjeckien.
Även bostäder har haft ett bra kvartal, mycket tack vare marknaden i Sverige.
– Vi fortsätter arbetet med att minska antalet osålda lägenheter i Finland och Norge.
När det kommer till byggandet av kommersiella lokaler har Skanska haft en nedgång under årets tredje kvartal, men bedömmer att det ser lovande ut på årsbasis.
– Vi har just nu 48 pågående projekt, säger Johan Karlström.
När det kommer till infrastruktur och där är USA den intressantaste marknaden för Skanska.
– Pågående projekt går bra och nu jobbar vi för fullt med att få alla avtal klara med LaGuardia i New York.

Niomånadersrapporten 2015 jämfört med samma period förra året:

– Intäkterna uppgick till 111,7 (101,6) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 1 procent.

– Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (3,5) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 6 procent. Detta inkluderar nedskrivningarna i den amerikanska byggverksamheten uppgående till 750 Mkr, varav 630 Mkr i det tredje kvartalet.

– Resultatet per aktie minskade med 1 procent till 5,81 (5,85) kronor.

– Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 92,2 (105,1) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 19 procent.

– Orderstocken uppgick till 167,5 (30 juni 2015; 168,8) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderstocken med 1 procent.

– Rörelseresultatet i Byggverksamheten, inklusive nedskrivningarna i den amerikanska byggverksamheten, uppgick till 2 476 (3 058) Mkr, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 23 procent.

– Avkastning på sysselsatt kapital för projektutvecklingsverksamheten uppgick till 14,6 procent (9,5) på rullande 12 månader.

– Investeringarna i utvecklingsverksamheterna uppgick till –11,2 (–10,3) miljarder kronor.

– Kassaflöde från verksamheten uppgick till –1,8 (–1,3) miljarder kronor.

– Operativa finansiella tillgångar uppgick till 3,6 (2,8) miljarder kronor.