Nyheter

Stabilt fjärde kvartal för Veidekke

Jimmy Bengtsson. koncernchef för Veidekke. Foto: Veidekke
Jimmy Bengtsson. koncernchef för Veidekke. Foto: Veidekke

Veidekke ökar omsättning det fjärde kvartalet jämfört med året innan och visar upp ett ”solitt resultat”, enligt koncernchef Jimmy Bengtsson, bland annat tack vare byggverksamheten i Norge och infrastrukturprojekten i Sverige.

Veidekke omsatte 12,1 miljarder norska kronor under det fjärde kvartalet, en ökning med tolv procent jämfört med året innan. Resultat före skatt uppgick till 603 miljoner norska kronor, att jämföra med 2022-års fjärde kvartal som uppgick till 622 miljoner och inkluderade en vinst på 130 miljoner från försäljning av industritomt inom Infrastruktur Sverige. Justerat för vinsten ökade resultatet, enligt Veidekke, i de flesta verksamhetsområden. Undantag är Infrastruktur Norge och Bygg Sverige, det sistnämnda hade ett resultat i nivå med samma kvartal 2022.

– Veidekke ökade både i omsättning, resultat och marginaler i den underliggande driften. Det var särskilt goda prestationer inom Bygg Norge, Infrastruktur Sverige och Danmark som bidrog till ett gott resultat. För året som helhet är vi nöjda med att ha levererat ett bra resultat, vilket tillsammans med vår solida finansiella ställning utgör grunden för styrelsens förslag att dela ut hela resultatet som utdelning, motsvarande 7,90 norska kronor per aktie, säger koncernchef Jimmy Bengtsson.

Orderingången under kvartalet uppgick till 10,2 miljarder norska kronor, jämfört med 7,8 miljarder under fjärde kvartalet 2022. Vid utgången av fjärde kvartalet utgjorde orderstocken 40,4 miljarder norska kronor, en minskning med två procent från föregående år. 62 procent av orderstocken kommer att omsättas under de kommande tolv månaderna.

Helåret 2023 omsatte Veidekke för 43,1 miljarder norska kronor, jämfört med 38,7 miljarder under 2022. Ökningen på tolv procent kom från Bygg Norge, Infrastruktur Sverige och Hoffmann. Resultat före skatt för 2023 var cirka 1,4 miljarder norska kronor, jämfört med cirka 1,5 miljarder för 2022.

– Vi går in i 2024 med en god och balanserad projektportfölj och är därför väl positionerade för att hantera det faktum att marknadsförhållandena är utmanande i vissa av segmenten. Veidekke har god erfarenhet av att hantera skiftande marknadsförhållanden, och med den starka finansiella ställning koncernen har idag kan vi också ta tillvara de möjligheter som uppstår framöver, säger Bengtsson och fortsätter:

– Många av dessa möjligheter kommer att ligga i det gröna skiftet. I hela Skandinavien har Veidekke pågående projekt som visar hur vi genom samarbete minskar både utsläppen av växthusgaser och byggkostnaderna genom att tänka i nya banor, säger han.